روزنامه اصلاح

تسلیم‌دهی یک اثر گرانبها به موزیم ملی

یک ظرف نقره‌یی با نقش های طلایی قدیمی که از افغانستان به بریتانیا قاچاق شده بود، دوباره به کشور بازگردانیده شد وبه موزیم ملی سپرده شد.

این اثر نقره‌یی که بیش از چهار هزار سال قدامت دارد برای اولین بار درموزیم«برتش لندن» به نمایش گذاشته شد و اکنون به کشور بازگردانیده شده است.

به گزارش آژانس باختر؛ این ظرف نقره‌یی از سوی توریالی غیاثی رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه در حضورداشت فاضل سانچارکی  معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی تسلیم داده شد .

معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ حین تسلیم‌دهی اثر یاد شده گفت، این اثر بدست آمده نمادی از فرهنگ و تمدن پربار مردم افغانستان بوده که جهانیان را با گذشته 

و مدنیت کهن این کشور آشنا می سازد.

وی اظهار امیدواری کرد که آثارهای قدیمی افغانستان که در گوشه و کنار جهان قرار دارد، با سعی و تلاش نماینده گی های سیاسی ما و مردم این سرزمین دوباره به موزیم ملی بخاطر غنامندی هویت فرهنگی کشور برگردانیده شود.

همچنان بابا خان اسلمی دیپلومات افغانستان در بریتانیا در مورد این ظرف نقره‌یی معلومات داد و گفت  که پولیس بریتانیا، این ظرف را دو سال پیش از یک میدان هوایی در نزدیکی لندن از نزد قاچاقبران  گرفته و جهت بررسی به موزیم  برتش لندن انتقال دادند که در نتیجه کارشناسان مشخص ساختند که این اثر نقره‌یی متعلق به افغانستان است که تاریخ آن به عصر برنز برمیگردد  و حدود چهارهزارسال قدامت دارد.

 به گفته وی تحقیق در خصوص این اثر نشان میدهد که اثر یاد شده از بزرگترین معدن  نقره درشمال افغانستان ساخته شده، دوازده سانتی متر طول دارد و نیزگنجایش دوگیلاس آب نوشیدنی را دارا میباشد.

محمدفهیم رحیمی رئیس موزیم ملی نیز با ابراز تشکر ازسعی و تلاش ریاست فرهنگی وزارت امور خارجه گفت که ما شاهد تسلیم‌دهی چندین اثر باستانی از توکیوی جاپان و بریتانیا بودیم و تلاش های ما با همکاری نمایند  گی سیاسی ما درخارج کشور برای برگردانیدن همچو آثار قدیمی برای غنامندی موزیم ملی ادامه دارد و موزیم ملی برای حفظ  ونگهداری آثار قدیمی آمادگی های لازم مسلکی را دارد.

بربیناد گزارش ها، بسیاری از اثرهای باستانی افغانستان در سال‌های جنگ به کشورهای خارج قاچاق شده‌ که بخشی از این اثرها در سال‌های اخیر دوباره به کشور بازگردانیده شده‌اند و اکنون در موزیم ملی نگهداری می‌شوند.

این درحالیست که هفته گذشته یک موتر قدیمی که گفته می‌شود هفتاد سال پیش به افغانستان آورده شده بود، به موزیم ملی سپرده شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید