روزنامه اصلاح

تدویر گفتمان آزاد میان جوانان و مسؤولان دولتی در پنجشیر

سیر فرهنگی جوانان و گفتمان آزاد میان جوانان و دولت در ولایت پنجشیر تدویر یافت.

این برنامه از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر در تالار کنفرانس های آن ولایت  برگزار شد.

این گفتمان به هدف ظرفیت سازی جوانان، تبادل افکار فرهنگی و برچیدن تفرقه های قومی با اشتراک محمد اجمل شاه پور معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، عبدالودود علی مردان رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، جوانان و فعالان مدنی برای یک روز برگزار شد. در این برنامه نخست رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیرگفت که راه اندازی سیر علمی و تدویر گفتمان ها می تواند در جهت تامین روابط، تبادل افکار و همپذیری وهم زیستی میان جوانان که آینده سازان اصلی کشور استند موثر و ارزشمند واقع شود. بعد معین امور جوانان وزارت اطلاعات  و فرهنگ طی سخنانی گفت که معینیت امور جوانان  به اساس پالسی و برنامه هایی که نزد خود دارد، می خواهد با راه اندازی برنامه های علمی، فرهنگی در سطح ولایت ها، تدویر کنفرانس ها در جهت ظرفیت سازی، یک پارچگی همدیگر پذیری و ریشه کن کردن تعصبات  قومی و نژادی میان قشر جوان فعالیت وکار کند. محمد اجمل شاه پور معین امور جوانان پیش از حضور به برنامه گفتمان در حالی که از سوی عبدالودود علی مردان رییس اطلاعات وفرهنگ، روح الله یوسفی مسوول بنیاد  قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود در پنجشیر و جوانان همراهی می گردید، جهت اتحاف دعا به آرامگاه قهرمان ملی کشور رفت و از آثار جهاد و مقاومت در بنیاد و منزل قهرمان ملی دیدن به عمل آورد.

ممکن است شما دوست داشته باشید