روزنامه اصلاح

   تامین امنیت انتخابات، تعهد حکومت در برابر مردم افغانستان

حکومت افغانستان تمام تلاش خود را به کار می بندد تا کمیسیون های انتخاباتی بتوانند انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را شفاف و به دور از تقلب  برگزار کنند. تامین امنیت مطمین این پروسه وهمچنان عدم مداخله مسئوولان حکومتی در کار کمیسیون های انتخاباتی در کنار سایر مسایل دو مولفه ی مهم در زمینه ی تامین شفافیت پروسه ی انتخابات می باشد.

   امنیت از دو جهت به شفافیت پروسه کمک می کند. یکی از این جهت که در موجودیت امنیت همه فرایند ها به گونه ی طبیعی به پیش می رود و شهروندان با امنیت خاطر و بدون اینکه کدام فشاری از سوی شخص ویا گروه بالای شان باشد، در پروسه شرکت کرده وبا به کار گیری رای خود به نامزد مورد نظر خود رای می دهند وکدام بی نظمی ویا اخلال روند ویا هم درهم و برهمی اوضاع پیش نمی آید. واین شرط اول برای شفافیت پروسه می باشد. دوم از این جهت که در موجودیت امنیت و تحت کنترول بودن اوضاع، مداخله گران و زور گویان محلی و تفنگ سالاران از مداخله در کار انتخابات منع گردیده و جلو مداخلات شان گرفته می شو.  صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری که در یک نشست خبری با رسانه ها سخن می گفت با بیان اینکه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم میزان سال روان و تشویق مردم برای اشتراک گسترده در این روند از اولویت‌های حکومت افغانستان است و هیچ قدرت و مانعی نمی‌ تواند جلو برگزاری انتخابات را بگیرد و هم تاکید بر اینکه: «کسانی که در تلاش‌اند تا این پروسه را بدنام و سبوتاژ کنند و زمزمه‌ی حکومت موقت را سر می‌دهند، آنها مخالف نظام جمهوریت و مردم ما است و در هم‌سویی با دشمنان مردم افغانستان قرار دارند.» در خصوص نگرانی شهروندان نسبت موجودیت برخی تهدیدات امنیتی، با اشاره به تلاش های اخیر نهاد های امنیتی در سرکوب گروه های تروریستی واز جمله گروه طالبان و باز پس گیری ولسوالی ها و مناطق از نزد آن ها گفت که: تا ده روز آینده وضعیت امنیتی کشور شاهد تغییرات مثبت خواهد بود و عملیات‌ هایی که از چندی بدینسو از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی به‌ منظور تأمین امنیت انتخابات راه‌ اندازی شده است، نتایج آن‌ را مردم افغانستان خواهند دید. صدیقی با اشاره به باز پس‌گیری شماری از ولسوالی‌ ها از نزد گروه طالبان در ولایت‌ های بدخشان، تخار، فراه و…، گفت که:  باز پس‌ گیری این ولسوالی‌ها قوت و توانایی نیروهای امنیتی در هفته‌های اخیر را نشان می‌دهد.    نهاد های امنینی و نیز قوای ماموریت حمایت قاطع پیش از این بار ها از تامین امنیت پروسه ی انتخابات به جز از مراکزی که فهرست شان قبلا اعلان گردیده وگفته شده بوده که مراکز رای دهی در آن ها بسته می باشد، امنیت سایر مراکز تامین می باشد و شهروندان می توانند با حضور گسترده در آن ها با استفاده از حق رای خود به نامزد مورد نظر شان رای دهند.    در مورد اطمینان شهروندان از عدم مداخله ی مقام ها و مسئوولان حکومتی در کار کمیسیون های انتخاباتی آقای صدیقی، با بیان اینکه اخیراً محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور به تمامی مسئولان نظامی و غیر نظامی در مرکز و ولایت‌ها هدایت داده تا به هیچ صورت در امور کاری کمیسیون‌ های انتخاباتی مداخله نکنند و هر عملی که شفافیت و سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد، به گونه‌ی جدی مورد تعقیب قرار گیرد وی گفت که : حکومت افغانستان وکمیسیون‌های انتخاباتی به برگزاری انتخابات در یک فضای امن و عاری از تقلب متعهد اند.    همچنان آقای صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری در این نشست خبری از تمامی شرکای انتخاباتی به ‌شمول نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی، احزاب، جامعه مدنی و رسانه‌ها خواست تا به گونه‌ی گسترده ای از انتخابات ریاست‌ جمهوری نظارت کنند. این بدان جهت است که هر گاه این ها که در بیان سخنگوی رییس جمهور آمده در مواردی بر خوردند که کوچکترین مداخله ای از سوی یک مقام حکومتی در کار کمیسیون های انتخاباتی صورت می گیرد، مطابق آنچه که در قانون برای شان صلاحیت داده شده است میتوانند گزارش بدهند ویا شکایت درج کنند تا جلو تخلفات و تقلبات گرفته شده و شفافیت پروسه تامین گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید