روزنامه اصلاح

تأکید معاون رییس جمهور بر معیاری شدن خدمات صحی در کشور

استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که در مراسم راجستریشن داکتران و استادان طب و دندان سخنرانی می‌کرد، گفت که طب و رشته‌های مرتبط با آن در صورتی می‌تواند خدمات شایسته و مناسب را برای جامعه عرضه کند که از نگاه اخلاق طبی، تخصص مسلکی و از نگاه حقوقی پیوسته کنترول شود.

مراسم راجستریشن داکتران و استادان طب و دندان با حضور رییس شورای طبی، وزیر تحصیلات عالی، معیینان وزارت های تحصیلات عالی و صحت عامه، اعضای شورای طبی، رییس پوهنتون طبی کابل، رؤسای شفاخانه‌ها، استادان، داکتران و رسانه‌ها قبل از ظهر روز دوشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۷ در هوتل انترکانتیننتال برگزار شد.

معاون رییس جمهور ضمن تأکید بر اهمیت فعالیت و کارکرد “شورای طبی افغانستان” و نقش این نهاد برای معیاری شدن خدمات صحی و نظارت بر حقوق و مکلفیت‌های داکتران و مریضان گفت که شورای طبی یک وظیفه دو سویه را به عهده دارد و ارایه خدمات صحی با کیفیت و مصئون و تأمین حقوق و مسؤولیت های داکتران و مریضان تنها از طریق این شورا امکان‌پذیر است.

استاد دانش با اشاره به اهمیت علم طب و مسؤولیت داکتران، سه اصل اخلاق طبی، تخصص مسلکی و نظارت و تنظیم امور مربوط به حقوق داکتران و مریضان را برای ارایه خدمات باکیفیت و اساسی برای شهروندان کشور مهم و ضروری خواند. وی نسبت به ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی داکتران گفت که وزارت‌های تحصیلات عالی و صحت عامه باید تلاش کنند تا مشکلات و چالش های فراوانی را که با آن روبرو هستیم برطرف سازند.

استاد دانش تنظیم حقوق و تکالیف داکتران و مریضان و نظارت بر آنان را مسؤولیت اصلی شورای طبی خواند و نسبت به پیگیری حقوق مریضان تأکید کرد. وی افزود که تا کنون حق مریضان و افراد متضرر جامعه ی ما به کلی پایمال شده است و مواردی را سراغ نداریم که یک داکتر به خاطر عملیاتی که منجر به خسارۀ جسمی و روانی مریض و حتی مرگ او شده باشد، به محاکمه کشانده شود.

براساس مفاد ماده سوم قانون شورای طبی، ترویج اخلاق طبابت، رسیدگی به شکایات و تخلفات مسلکی طبی و بلند بردن سطح دانش مسلکی داکتران از طریق تقویت و بهبود استندردهای آموزشی طبی از جمله اهداف و تکالیف مهم شورای عالی طبی می‌باشد.

استاد دانش ضمن تأکید بر همکاری داکتران با شورای طبی افزود که عملی شدن اهداف شورای طبی، بدون همکاری همه‌جانبه ی وزارت‌های صحت عامه و تحصیلات عالی امکان‌پذیر نیست. معاون رییس جمهور ضمن ابراز قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته توسط شورای طبی، از این شورا خواست که به روند اجراآت و فعالیت های خود سرعت بیشتر ببخشد.

خانم نسرین اوریاخیل رییس شورای طبی نیز در صحبت های خود وعده سپرد که برای تطبیق قانون شورای طبی و مسوولیت‌های اساسی این شورا بیش از پیش تلاش خواهد کرد. وی از رییس جمهور و استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور به خاطر حمایت از شورای طبی قدردانی کرد. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی نیز در سخنرانی خود بر همکاری متقابل وزارت تحصیلات عالی و شورای طبی برای پیشبرد اهداف تعیین‌شده در قانون شورای طبی تأکید ورزید و گفت که شورای طبی یک گام مهم برای استندرد‌سازی خدمات صحی در کشور است.

ممکن است شما دوست داشته باشید