روزنامه اصلاح

تأکید سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر حمایت و تقویت فرهنگ اصیل کشور

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در دیدار با مسؤول گروه ”  افغان مدل ” بر رشد و حمایت از فرهنگ اصیل کشور تاکید کرد .

دراین دیدارعبید ځاځی مسؤول ” افغان مدل ” در رابطه به فعالیت های شان در زمینه‌ی نمایش لباس های اصیل افغانی معلومات داد و خواستار حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ از مدلان لباس شد.

حسینه صافی خاطرنشان ساخت که هر کارکرد و فعالیتی که باعث زنده نگهداشتن فرهنگ اصیل کشور شود، وزارت اطلاعات وفرهنگ ازآن حمایت میکند و تاکید کرد که باید در راستای بازتاب و معرفی فرهنگ اصیل افغانی به مردم کشور و جهان توجه صورت بگیرد.

براساس یک خبر دیگر، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با مسؤول نهاد هسته‌ی جوانان متشبث افغانستان، نقش جوانان را درعرصه های مختلف جامعه ارزشمند دانست .

  دراین دیدار عبدالخالق میرزایی مسؤول نهاد هسته‌ی جوانان متشبث افغانستان، در رابطه به این نهاد معلومات داد و گفت که هدف این نهاد ایجاد انگیزه تشبث میان جوانان میباشد. وی افزود که این نهاد در زمینه‌ی صلح اجتماعی و صنایع دستی کار میکند و رستوانت “میجکو شبکه‌ی تجارت” ویژن ” را نیز در کابل ایجاد کرده است که از طریق آن برای حدود ۶۰ تن فرصت کار فراهم شده است .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، هماهنگی، برنامه ریزی سالم و انگیزه کار را عناصر مهم در رشد متشبثین جوان دانست و گفت که جنگ های گذشته بر سایر عرصه ها و به ویژه درعرصه اقتصادی و تجارت تاثیرات ناگوار داشته وایجاد همچو نهادها در راستای رشد اقتصادی میتواند نقش موثر داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید