روزنامه اصلاح

تأکید رییس جمهور بر آوردن اصلاحات در تشکیلات نهادهای امنیتی و دفاعی

رئیس جمهور غنی در کنفرانس اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که روز گذشته برگزار گردیده بود، گفت که ظرفیت‌ها و توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور
نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته، اما آوردن اصلاحات در تشکیلات نهادهای امنیتی یک نیاز اساسی است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در صحبت هایش در این کنفرانس ضمن اینکه از تلاش ها و قربانی های دوامدار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد، گفت: در چند ساعتی که به وضعیت هلمند رسیدگی شد، نشان دهندۀ ظرفیت بلند نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می باشد.
رئیس جمهور غنی گفت که استعمال موثر قوه بسیار مهم است و بخاطر تعامل با شرایط جدید، نیاز به دیدگاه جدید می باشد. وی افزود که افغان ها برای حفاظت از استقلال، به یک نظام قانونمند نیاز دارند و این نظام با استعمال مشروع قوه، حراست می گردد.
رئیس جمهور خطاب به مسئولین امنیتی، گفت که ما تجارب خوبی در زمینۀ جلوگیری از مصارف بیجا داریم و اصلاحات در تشکیلات یک ضرورت جدی است. منابع باید روی خط اول جنگ متمرکز شود و جلوگیری از مصارف بیجا ممکن می باشد.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که افزایش هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی منجر به انسجام بهتر شده است، اما توجه بیشتر باید در این خصوص صورت گیرد و اصلاحات، تسهیلات بیشتر را در تصمیم گیری به میان می آورد.
در این کنفرانس، نجیب الله وردک رئیس سکتور اصلاحات و خودکفایی امنیتی شورای امنیت ملی، مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله، احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی صحبت کردند و پیشنهادات مشخص شان را در رابطه به اصلاحات در نیروهای امنیتی و دفاعی و تقویت آنان، مطرح کردند.
آنان گفتند که در رابطه به نیروهای امنیتی و دفاعی، کدام تغییری در سیاست مالی حکومت نیامده است، اما ایجاد شفافیت در مصارف و ترتیب میکانیزم های مشخص و عملی بخاطر آوردن اصلاحات از اهداف عمدۀ این کنفرانس می باشد.
مسئولین امنیتی متذکره گفتند که کنفرانس تقویت و اصلاحات در نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، در زمینه های وضاحت مسئولیت های نهادهای امنیتی و دفاعی، بهترسازی روند تعلیم و تربیت، افزایش تعهد و حمایت، جلوگیری از تورم تشکیلاتی، تعبیه قوت ها به گونۀ بهتر، تحلیل واضح از سطح تهدیدات دشمن، آمادگی کامل برای وضعیت امنیتی آینده و مدیریت درست منابع، بحث می کند و برای آن، راه های حل و پیشنهادهای مشخص را ارائه می نماید.
سپس داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی صحبت کرده، خطاب به منسوبان نهادهای امنیتی و دفاعی گفت که شما مالکان یک اداره نه، بلکه صاحبان افغانستان هستید. وی ظرفیت نیروهای امنیتی را در دفع به موقع حملات دشمن در ساحات مختلف کشور، ستایش کرد.
مشاور امنیت ملی، گفت که اکنون نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بدون حمایت ها خارجی، ۹۶ درصد فعالیت های نظامی را انجام میدهند و در سال آینده این فیصدی به صد خواهد رسید. وی افزود: هدف این کنفرانس این است که چگونه از قوت ها و ظرفیت های خویش، به گونه مفید استفاده نماییم.
حمدالله محب با اشاره به افزایش هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی، گفت: ما مشکلات را ارزیابی کرده ایم و روی این کار می کنیم که بخاطر حفاظت مردم، گام های مفید را برداریم.
در این کنفرانس، دگرجنرال جان دیدریک معاون ماموریت حمایت قاطع با اشاره به دفع به موقع حملات دشمن در ولایت هلمند، از ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه نیروهای هوایی ستایش کرده، گفت که ماموریت حمایت قاطع به تجهیز، تربیت و مشوره دهی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید