روزنامه اصلاح

تأکید حکومت افغانستان بر مذاکره‌ی مستقیم با طالبان

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه‌ی پاکستان روز گذشته وارد کابل شد. آقای قریشی در سفرش به کابل با رییس جمهورغنی و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه‌ی افغانستان دیدار نموده است. در خبرنامه‌ی ارگ ریاست جمهوری که در پیوند به دیدار وزیر امور خارجه‌ی پاکستان با رییس جمهورغنی به نشر رسیده، آمده است که:” در این دیدار، هردوجانب روی روابط و مسایل دوجانبه، پروسه‌ی صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها و اقدامات بعدی مذاکرات بین الافغانی، بحث و تبادل نظر نمودند و همکاری کشورهای منطقه و جهان را در این راستا، مهم خواندند.

در همین حال آقای قریشی در دیدار با صلاح الدین ربانی همتای افغانش گفته که افغانستان با ثبات و امن به نفع پاکستان است و تاکید کرده که کشورش برای آوردن صلح در افغانستان تلاش خواهد کرد.

آقای قریشی گفته که سیاست پاکستان عدم مداخله در امور داخلی افغانستان است.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه‌ی افغانستان نیز در این دیدار گفته که روابط میان افغانستان و پاکستان در حال بهتر شدن است.

او با اشاره به سفر چند روز قبل وزیر امور خارجه‌ی پاکستان که در نشست سه جانبه‌ی وزیران امور خارجه‌ی افغانستان، چین و پاکستان در کابل شرکت کرده بود، گفت که دوبار سفر وزیر امور خارجه‌ی پاکستان در عرض ده روز به افغانستان، نشانه‌ا‌ی از بهترشدن راوبط میان دو کشور است.

آقای ربانی در این نشست به گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و دولت افغانستان تاکید کرده ‌است.

ممکن است شما دوست داشته باشید