روزنامه اصلاح

تأخیر در تفتیش و بازشماری آرا، مشکل‌آفرین است

کمیسیون مستقل انتخابات از روز گذشته تفتیش و بازشماری آرای آن تعداد محلاتی را که مطابق فیصله‌ی کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به گونه‌ی ویژه‌ تفتیش ویا هم بازشماری می‌گردید، آغاز کرده است. این کمیسیون به روز شنبه‌ هفته‌ی جاری در اعلامیها‌ی از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته بود که ناظران خویش را به محلات تفتیش ویژه وبازشماری بفرستد تا از این روند نظارت کنند.

    بر بنیاد فیصله‌ی دو هفته پیش کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۳۰۰ هزار رای مربوط به یک‌هزار و چهار‌صد محل که جنجالی خوانده می شود، به گونه‌ی ویژه تفتیش وآرای ۲۸۹ محل بازشماری باید می‌گردید. اما آن‌گونه که می‌بینیم تفتیش ویژه و بازشماری نزدیک به دو هفته به تاخیر افتاد و روز گذشته آغاز گردید. دلیل تاخیر هم عدم توافق دو کمیسیون راجع به شیوه‌ی نمونه گیری از آن محلاتی بوده است که تفتیش ویژه و بازشماری باید می گردید. اما روز شنبه رسانه ها به نقل از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دادند که اکنون هر دو کمیسیون در این زمینه با هم به توافق رسیده اند تفتیش و بازشماری سر از روز یکشنبه آغاز شد.

    حالا که تفتیش و بازشماری آغاز گردیده است ایجاب می‌کند هرچه زودتر که ممکن باشد این روند به پایان برسد و نتایج آن شریک شود، تا بتواند راه برای اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان را هموار سازد و سرنوشت این انتخابات مشخص و از بیشتر شدن پیامد های ناشی از تاخیر در اعلام نتایج انتخابات پیشگیری شود. تا اینجای کار هم مشخص نگردیدن نتیجه ی انتخابات و ابهامات به وجود آمده در آن کلی برای کشور پیامد داشته است. پیامد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و… . بی ثباتی در بازار وکاهش میزان سرمایه گذاری و بیشتر شدن میزان بیکاری از پیامد‌‌ های اقتصادی و جار و جنجال‌های بی ثبات کننده وآسیب‌ رساننده به اوضاع کشور میان سیاستگران، احزاب و جریانات سیاسی از جمله‌ی پیامد های سیاسی آن می باشد.

    اینکه می گوییم هرچه زودتر که ممکن باشد تفتیش وبازشماری به پایان برسد و نتایج انتخابات مشخص شود، دلیلش پیشگیری از گسترش پیامد‌ هایی است که برخی از آن ها را بیان کردیم. زیرا تحلیل ها بر این است به هر اندازه که نتیجه‌ی تفتیش وبازشماری و در پیوند با آن اعلام نتایج نهایی انتخابات به تاخیر افتد پیامد های سوء آن بیشتر و بیشتر شده می‌رود و چالش ها و مشکلات افزون می شود.

    وصد البته که تفتیش و بازشماری باید به گونه ای باشد که قناعت همه‌ی طرف های ذینفع انتخابات را فراهم کرده بتواند. زیرا اگر قناعت آن طرف ها فراهم نگردد نیز مشکلات افزون خواهد شد. برخی از طرف های ذینفع انتخابات از همین حالا اعلام کرده اند که اگر نتایج به گونه‌ی شفاف نبوده باشد آن را نمی پذیرند. چنانکه نیاز است تا همه ی اطراف ذینفع در انتخابات با کمیسیون های انتخاباتی کمال همکاری را به عمل آورند وآنگونه که از روند نظارت می‌کنند؛ سعی کنند مشکل آفرینی نکنند واجازه دهند که کمیسیون ها مطابق طرزالعمل ها و لوایح کار خود را به پایه ی اکمال برسانند.

    بنا بر این لازم است که کمیسیون های انتخاباتی روی این دو محور تمرکز بیش از پیش بکنند. هرچه زودتر که ممکن باشد عملیه های تفتیش و بازشماری را برابر با لوایح و طرزالعمل های موجود به پایه ی اکمال برسانند و نتایج را شریک کنند تا زمینه برای اعلام نتایج آماده شود. این روند به گونه ای به پیش برده باید شود که بتواند قناعت طرف های ذینفع انتخابات را فراهم کرده بتواند تا از بیشتر شدن جار و جنجال ها پیشگیری کند و مانع تعمیق چالش ها شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید