روزنامه اصلاح

 تأخیر در اعلام نتایج، اعتماد مردم به پروسه‌ی انتخابات را آسیب می‌رساند

   بنا به اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بیست وهشتم ماه میزان بار دیگر کم از کم تا هفته‌ی آینده به تعویق افتاد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون به رسانه ها گفته : « کمیسیون برای رسیده گی به شکایات، تأمین شفافیت، سپردن حق به حقدار، جدا سازی رأی های سیاه و سفید تصمیم گرفت یک اندازه تاریخ نتایج نخستین را با تأخیر اعلام کند، ما تلاش می ورزیم که در آغاز هفته ی آینده نتایج ابتدایی شماری از ولایات را اعلام کنیم».

    قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات در نوزدهم ماه عقرب اعلام گردد، اما نسبت برخی مسایل که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، مشکلات در انتقال نتایج وهمچنان صندوق ها از ولایات به مرکز خوانده شده بود این مسئله به تعویق افتاده وپیش ازین گفته شده بود که نتایج ابتدایی ده ولایت در دوم ماه قوس ونتایج باقی ولایات تا نهم ماه قوس با مردم افغانستان شریک میگردد. اما بازهم این نتایج روز گذشته یعنی دوم ماه قوس اعلام نگردیده وبازهم به تعویق افتاد.

    شکایاتی که کمیسیون از آن سخن میزند بیشترینه به بسته ماندن مراکز رأیدهی تا ساعاتی از روز بیست و هشتم ماه میزان، خرابی سیستم بایو متریک وعدم آشنایی کارمندان این کمیسیون با آن، بی نظمی درارسال فهرست رأیدهنده گان چنانکه فهرست برخی از مراکز به مراکز دیگر فرستاده شده و در مواردی هم رأی دهنده ها نمی توانستند نام خود را در فهرست موجود در مراکز رأیدهی پیدا کنند، عدم شمارش برگه های رأی در ختم روز اول انتخابات در برخی از مراکز رأیدهی و…، مربوط میگردیده است که از همان زمان برگزاری انتخابات تا به امروز مورد انتقاد شهروندان بوده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم اعلام کرده که نزدیک به دوازده هزار شکایت را در پیوند به همین تخلف ورزی ها به ثبت رسانده وگفته که تا اکنون به حدود ده هزار شکایت رسیده گی کرده است  وآرای شماری از محل ها را باطل اعلام کرده است. 

    اینکه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نموده که به این شکایات رسیده گی کرده و در مورد بررسی آرای ریخته شده در صندوق ها و تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک به هدف تامین شفافیت ودادن حق به حقدار تلاش میکند یک خبر خوبی است و مورد انتظار شهروندان کشور؛ تا نتایجی که قرار است اعلام شود پاک، شفاف وقابل اعتماد بوده باشد. اما چیزی که هست، تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات سبب بروز برخی شک وتردید ها در این زمینه میشود. به خصوص اینکه در مورد کار کمیسیون هنوز هم شک وتردید هایی نزد شهروندان مطرح است که کمیسیون بتواند عدالت را در این زمینه تامین وتضمین نماید و حق را به حقدار برساند ونتایج شفافی را ارایه بدارد. تأخیر اعلام نتایج از یک زمان تا زمان دیگر و پس از آن بار دیگر تأخیر وتأخیر کم از کم این ذهنیت را مطرح میسازد که ممکن در این زمینه مهندسی جریان داشته ونتایج ابتدایی نه بر اساس آرای شهروندان بلکه بر اساس مدیریت هدفمند و برخی ملاحظات سیاسی تنظیم واعلام گردد.

     هر طور باشد اینکه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بار بار به تعویق بیافتد وکمیسیون آنچه را که اعلام می کند نتواند عملی کند وبه انتظارات رأیدهنده گان ونامزدان به گونه ی که لازم است پاسخ دهد بدون شک ابهاماتی را دامن میزند که به بحث ها وبگو مگو های منجر شده وشک وتردیدهایی را در اذهان عمومی به میان آورده وسبب بی اعتمادی شهروندان نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات خواهد گردید. وهمانگونه که گفتیم رأیدهنده گان ونامزدان گرفتار یک ذهنیتی میشوند که گویا کمیسیون مصروف مهندسی ومدیریت آرای شهروندان بوده تا به اهدافی که خود میخواهند جامه ی عمل بپوشانند وامور را به سمتی بکشانند که سیاست اقتضا میکند وجریانات واحزاب سیاسی خواهان ان اند.

    ایجاب میکند که کمیسیون مستقل انتخابات تمام هم خود را به کار ببندد وآنچه را که برای شهروندان به ویژه نامزدان ورأیدهنده گان میگویند در موقع لازم آن عملی کنند وبه موقع آن کار ها را انجام دهند که مردم ببینند که در کار کمیسیون نوعی پابندی به تقویم اعلام شده وصداقت در گفتار وتعهد به آنچه که مسئوولان کمیسیون میگویند وجود دارد وواقعا کمیسیون به رأی شهروندان احترام قایل اند وهیچگونه کار دیگری واز جمله مهندسی ومدیریت آرا در جریان نیست وکمیسیون واقعا عزم دارد که حق را به حقدار برساند وآنان که با رأی پاک وشفاف برنده ی انتخابات میباشند از سوی کمیسیون به شهروندان معرفی می گردند. وایجاب میکند هر قدر زودتر که ممکن باشد نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام نماید وبیش ازین مردم را منتظر نگه ندارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید