روزنامه اصلاح

بیش از هر زمانی به همبستگی ملی نیازمندیم

افغانستان یکی از دشوار ترین دوره های حیات ملی خود را پشت سر می گذارد. جنگ و نا امنی فزاینده‌ی ناشی از آن باعث آن می گردد که روزانه ده ها تن از شهروندان به خاک وخون کشیده شده و متاسفانه به شهادت برسند و یا زخمی شوند. همین اکنون در ده ها ولسوالی جنگ جریان دارد واز مردم افغانستان قربانی می گیرد و کشته و زخمی و ویرانی از خود بر جای می گذارد.
انتشار ویروس کرونا بخش بزرگی از جغرافیای کشور را در نوردیده وباعث آن شده است که تعدادی از شهر ها و ولایات در معرض شیوع این ویروس کشنده قرار بگیرد ودولت افغانستان مجبور شود برای پیشگیری از شیوع بیشتر آن در برخی شهر ها واز جمله شهر کابل مقررات خاص پیشگیرنده را برقرار کرده وشهر را به قرنطین سوق کند. قرار گزارش ها تا روز سه شنبه یک صدو هفتاد وپنج مورد واقعه‌ی مثبت کرونا وبیشترینه تعداد آن در ولایت هرات تثبیت شده وقرار آنچه که مقامات مسئول ابراز داشته پیش بینی می شود در روز های آینده وضعیت بدتر از این شده وافراد بیشتری به این ویروس آلوده شده وبیماری ناشی از آن را تجربه کند.
این وضعیت باعث بروز پیامد های تلخ ونگران کننده ای در عرصه های مختلف مربوط به حیات ملی مردم ما به شمول عرصه‌ی اقتصادی شده است؛ وضعیت پیش آمده ی اقتصادی ناشی از بسته بودن برخی مرز ها بر روی مراودات بازرگانی میان افغانستان وهمسایه ها و وضع مقررات محدودیت گشت وگذار روزانه در کلان شهر ها وتعطیلی برخی مراکز ارایه ی خدمات عمومی و…، باعث بهم خوردن نظم جاری در زمینه ی مناسبات اقتصادی جامعه و زیان ها وآسیب های جدی بر اقتصاد خانواده ها وبه خصوص اقشار آسیب پذیر ودارای در آمد ثابت گردیده است.
در یک چنین شرایطی مردم افغانستان راهی جز این ندارد که همبسته گی خود را حفظ کرده وهمه با هم همکاری کنند. همه جریانات سیاسی و احزاب و سیاست گذاران داخل و بیرون از حکومت با مسئولان در نهاد حکومت همکار شوند. اینک زمان آن است که اختلاف نظرها را کنار گذاشته و راه حل و برون رفتی برای این اختلاف دید باید جستجو شود. زمان آن است که در هر دو زمینه چاره جویی گردد. برای کاستن از خون ریزی و جنگ ومهار و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا باید راهی جستجو گردد. همه ی سیاستگران حوزه ی جمهوری و حامیان قانون اساسی و پاسداران ارزش های نوین جامعه ی افغانی چه در حکومت اند ویا بیرون از آن، باید کاستن از خون ریزی ونیز مبارزه در برابر گسترش ویروس کرونا را در اولویت کار خود قرار دهند. همه باید آماده شویم که با قدرت در روند صلح حاضر شویم وهیئت مذاکره کننده حکومت باید قویا از ارزش های جامعه ی افغانی پاسبانی کند ودر کنار جامعه ی جهانی و گروه طالبان که اینک آماده شده اند برای رسیدن به صلح مذاکره کنند صلح را به مردم افغانستان به ارمغان آوریم.
برای مهار ویروس کرونا در کشور از برنامه های دولت و سکتور صحت عامه ی کشور باید حمایت شود و شهروندان به همه ی آن راهکار های که دولت در هماهنگی با سکتور صحت اتخاذ کرده پابند بمانند وآن ها را در زنده گی شخصی و جمعی عملی و تطبیق کنند تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا پیشگیری کرده وخود و جامعه‌ی خود را نجات دهند. دارنده گان تمکن مالی و بازرگانان وکمپنی های بزرگ آماده شوند تا برای افراد آسیب پذیر و متضرران از وضعیت و شرایط حالیه، کمک و مساعدت کنند.
دست اقشار ضعیف را بگیرند و برای آنان کمک کنند تا این مرحله‌ی دشوار را به خوبی و بدون آسیب های جدی پشت سر بگذاریم.

ممکن است شما دوست داشته باشید