روزنامه اصلاح

به تدابیر پیشگیرنده و احتیاطی نیاز است

 با آنکه شیوع و انتشار ویروس کرونا در افغانستان، در مرحله‎ی « گردش اجتماعی » نرسیده است و وضعیت همچنان در کنترول حکومت می باشد، اما احتمال اینکه در آینده‌ی نه چندان دور وضعیت از کنترول خارج شده و تبدیل به بحران انسانی در ابعاد مختلف شود، دور از امکان و احتمال نمی باشد.

    وضعیت در بازار و تهیه‌ی نیازمندی های اقتصادی خانواده ها یکی از زمینه هایی است که ممکن است این بحران خود را در آن نشان بدهد. آنگونه که تجربه‌ی کشور های دیگر به ما می گوید، در صورتی که وضعیت بحرانی شود واز طرفی هم وزارت صحت عامه و سایر نهاد های شریک آن، شهروندان را به قرنطین عام و نشستن به خانه ها تشویق کند و از گشت وگذار در مارکیت ها منع  کند؛ زیاد محتمل است که مردم برای تهیه‌ی مایحتاج خود در دوره‌ی قرنطین بروند. مردم برای اینکه در این دوره دچار مشکل نگردند، به یکباره گی به مارکیت ها رو آورند و مواد اولیه به شمول مواد تنظیفاتی و دارویی موجود در بازار روانه‌ی خانه ها گردیده و مارکیت ها از آن ها تخلیه شود و انگهی بازار با قلت مواد مورد نیاز شهروندان کشور رو به رو شود. این از آن جهت است که افغانستان بر خلاف کشور های دیگر یک کشور وارداتی است و بخش عمده و اصلی نیازمندی های خود را از خارج وارد میکند و در داخل کشور تولید نمی گردد.

     قلت مواد ممکن است به گرانی و بلند رفتن سرسام آور بهای مواد اولیه مورد ضرورت شهروندان منجر شود. زیرا جدا از آنکه ممکن در چنین حالاتی برخی از اهل بازار به طمع سود جویی بیشتر به احتکار مواد اولیه ی مورد نیاز شهروندان مبادرت کنند، تا در موقعش از عرضه و فروش آن ها در بازار ها پول بیشتری به دست بیاورند؛ مسئله‌ی عرضه و تقاضا یک اصل مهم حاکم بر مناسبات بازار است. هرگاه تقاضا برای اجناس و مواد مورد ضرورت بیشتر بوده باشد، به یقین بهای آن اجناس و مواد هم بیشتر و افزونتر شده می رود. همین امروز گواه آنیم که بهای مواد شوینده و ماسک به میزان چندین برابر بالاتر از بهای آن در پیش از مشاهده‌ی نشانه های از شیوع کرونا و دیده شدن واقعات مثبت آن در برخی از شهرها و ولایات کشور گردیده است.

     با این وصف نیاز است که سکتور خصوصی آنگونه که در نشست شورای عالی اقتصادی در حضور محمد اشرف غنی، رییس جمهور وعده سپرده است، بر بنیاد نیاز سنجی و ارزیابی موادی که پس از این و به خصوص در زمانی که خدا نخواسته وضعیت بحرانی گردد، مورد ضرورت شهروندان می باشد را از همین اکنون باید به اندازه‌ی کافی تهیه و تدارک کنند. ما باید مواد غذایی، مواد دارویی و مواد تنظیفاتی و…، را به اندازه‌ی کافی در اختیار داشته باشیم. برای روز های سختی که ممکن است از راه برسد باید آماده گی کافی داشته باشیم وبرای آن روز ها تدابیر پیشگیرنده باید بسنجیم.

      سکتور خصوص باید این تعهد را داشته باشد که با بهره گیری از تمام امکانات خود مواد مورد نیاز را از همین اکنون تهیه و برای رفع نیاز شهروندان در مواقع لزوم با بهای مناسب عرضه کند. سکتور خصوصی باید انصاف و اخلاق انسانی و اسلامی را در یک چنین مواقعی مدنظر داشته و با شهروندان کمک و مساعدت کند تا دست آن افراد ویا گروه هایی که در یک چنین شرایطی برای سودجویی بیشتر و خارج از قاعده فعال می گردند، از همین اکنون بسته مانده و به یخن شهروندان نیازمند دراز نگردد ودست مردم مستمند و نیازمند پیش این گونه افراد وگروه ها دراز نگردد. افغانستان نیز مانند کشور های دیگر خالی از کسبه کاران و بازاریان دین مدار و اخلاق محور و انسان دوست نیست و در یک چنین حالاتی این کسبه و و بازاریان باید به فکر آسایش مردم خود باشند و برای آن روزی که احتمالش بعید نیست از همین اکنون برنامه وتدبیر داشته باشند.

     دولت افغانستان به خصوص نهاد ها و ادارات سکتوری که در این بخش ها فعال اند واز جمله وزارت های مالیه، تجارت و صنایع، وزراعت، مالداری وآبیاری و…، باید تدابیر خاص و ویژه ای را از همین اکنون روی دست بگیرند و برای بحران های احتمالی از همین حالا برنامه داشته باشند. وزارت مالیه در عین زمان که وجوه مورد نیاز بخش ها را برابر با هدایات رهبری نظام تدارک می بیند، به گمرکات خود هدایت دهد که با تاجران و وارد کننده گان مواد مورد نیاز بازار کشور همکاری همه جانبه کنند. وزارت تجارت و صنایع در همکاری با اتاق های تجارت و صنایع در رفع مشکلات سکتور خصوصی و بازرگانان بکوشند تا آنان بتوانند مواد اولیه مورد ضرورت مستهلکان را به کشور وارد کرده وبه بازار ها عرضه کنند تا مارکیت های کشور با قلت این مواد مواجه نگردد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری باید از همین اکنون پیش بین باشد که در مواقع ضروری مواد غذایی مورد نیاز مانند آرد و برنج و…، که در ذخایر استراتیژیک خود دارد را وارد بازار کند تا بازار با قلت این مواد مواجه نشده وشهروندان به مشکلات رو به رو نگردند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید