روزنامه اصلاح

به بهانه‌ی بیستم جولای، روز جهانی پناهندگان؛ مهاجرت‌های داخلی و پیامدهای آن در شهر کابل

مهاجرت داخلی به جا به‌جایی میان نواحی داخلی یک کشور به شمار می رود. پناهندگان داخلی به کسانی گفته می شوند که منطقه آبایی خودرا ترک نموده، به روستاها و شهرهای دیگر کشور مسکن گزین می شوند. مهاجرت از روستا به روستا، از روستاها به پایتخت، از شهر به روستا و از شهر به شهر دیگر، از انواع و اقسام مهاجرت های داخلی در افغانستان است. در این مقاله فقط ابعاد مربوط به مساله مهاجرت مردم از روستاها به شهر کابل مورد بررسی قرار می گیرد. 

طرح مساله این است که: چه عواملی باعث افزایش مهاجرت مردم از روستاها به شهر کابل گردیده؟ افزایش مهاجرت های داخلی به شهر کابل دارای چه عواقب و پیامدهای می باشد و در نهایت چه پیشنهادات و راهکارهای برای کاهش مهاجرت مردم به شهر کابل وجود دارد و چگونه می توان از پیامدهای آن جلوگیری نمود.

یافته های این مقاله نشان می دهد که مهاجرت های داخلی از نقش تعیین کننده بالای وضعیت شهر کابل برخوردار است و بالای تمامی قسمت های زندگی شهروندان تاثیرگذاشته است. به طور نمونه: عدم انکشاف و توسعه روستا، افزایش توقع مردم از زندگی، جاذبه های شهری، نبود امکانات تحصیلی و کاری مناسب در روستاها، خشک آبی ها، تخریب زمین های زراعتی توسط سیلاب ها، کاهش بهره وری از محصولات زراعتی و مالداری، عدم خلاقیت و نوآوری در کارها و زندگی مردم در دهات و افزایش آفات طبیعی در دهات، از دلایل اصلی مهاجرت مردم به شهر کابل می باشد.

عواقب و پیامدها:

افزایش مهاجرت های مردم از ولایت های مختلف به شهر کابل، باعث مشکلات و چالش های زیادی گردیده است. کثرت نفوس، تغییر اقلیم، پایین رفتن سطح آب در شهر کابل، افزایش آلودگی های محیط زیستی، افزایش جرم و جنایت ها مانند سرقت ها و ولگردها در شهر کابل از پیامدهای مهاجرت های داخلی به شهر کابل می باشد. همچنان خالی شدن روستاهای کشور از وجود دهقانان و مالداران، تبدیل شدن روستاها به محل امن برای دشمنان و شورش افگنان، از میان رفتن کسب و کار، زراعت و مالداری و تخریب خانه ها، از پیامدها و ضررهای مهاجرت روستا نشینان به شهر کابل، در مناطق روستایی میباشد.

چالش های محیط زیستی: اولین و مهمترین پیامد مهاجرت های داخلی در شهر کابل، افزایش آلودگی های محیط زیستی است. با افزایش نفوس و مهاجرت های مردم به شهر کابل، هرروز دیوارهای زباله ها در کنار جاده های شهر کابل بلندتر شده می رود. در فصل زمستان آلودگی هوا بخاطر دود نیز از افزایش جمعیت و مهاجرت داخلی در شهر کابل ناشی می شود. در مجموع شهر کابل از نظر امکانات شهری و زندگی، ظرفیت و توانایی پذیرش جمعیت چند میلیونی را نداشته که در نتیجه انواع چالش ها و مشکلات محیط زیستی به وجود میاید. بجایی که کوه های اطراف شهر کابل پوشیده از درختان و سبزه ها باشد، به محل های مسکونی بدون نقشه و غیر معیاری تبدیل شده است.

تغییرات سبک زندگی: پیامد دیگر افزایش مهاجرت روستا نشینان به شهر کابل، تغییرات سبک زندگی است. فعلا انواع و اقسام رسم و رواج های زندگی در شهر کابل وجود دارد. تغییرات سبک زندگی همه برای مهاجران و هم برای پایتخت نشینان اصلی مشکل آفرین شده است. مهاجران روستایی در تلاش پیاده نمودن سبک زندگی خویش هستند که با فرهنگ شهر نشینی و قوانین شهری مطابقت ندارد که در نتیجه مشکلات محیط زیستی به وجود میاید

افزایش بیکاری: با افزایش کارگران مهاجر در پایتخت افغانستان، نرخ بیکاری هرروز در حال افزایش است. از سوی دیگر کارگران مهاجر با قیمت پایین تر کار می کنند و باعث کاهش کرایه کارگری در شهر کابل شده است. فعلا چهارراه ها و چوک های کارگری چندین برابر شده و کارگران حاضر اند که با کرایه پایین کار کنند اما آنهم پیدا نمی شود.

افزایش جمعیت: پیامد دیگر مهاجرت های داخلی در شهر کابل این است که جمعیت این شهر چندین برابر شده است. افزایش نفوس در یک شهر دارای پیامدها و ضررهای زیادی می باشد که یکی از این پیامدها کمبود امکانات و وسایل زندگی است. به طور نمونه پرچاوی های برق، بالا رفتن کرایه خانه، تخریب بیشتر سرک ها و جاده ها، کمبود آب، آلودگی آب و پایین رفتن سطح آن، افزایش اختلافات و جرایم، راهبندون ها و ترافیک سنگین، همه اینها نتیجه افزایش جمعیت در شهر کابل است.

افزایش بیماری ها: با جابجایی روستا نشینان از مناطق مختلف کشور در شهر کابل، انواع و اقسام بیماری ها نیز به وجود آمده است. چون از یکسو آب و هوای پایتخت با طبیعت هموطنان روستایی ما همخوانی نداشته و آنان را بیمار می سازد. از سوی دیگر مهاجران نیز انواع و اقسام بیماری را که در روستای شان وجود داشته، در میان شهروندان انتقال می دهند.

پیشنهادات:

اولین پیشنهاد برای کاهش مهاجرت مردم از دهات، توسعه دهات، فراهم شدن زمینه کار در دهات، کاهش فاصله های زندگی شهری و روستایی، تامین امنیت در دهات و روستاهای کشور، فراهم شدن زمینه درس و تحصیل مناسب  و فراهم شدن امکانات زندگی مناسب مانند: برق، مکتب، گاز و زمینه های کسب و کار مناسب، از مهمترین راهکارها و پیشنهادات برای کاهش مهاجرت های داخلی به شهر کابل و پیامدهای آن می باشد.

نتیجه گیری:

۱افزایش مهاجرت مردم از روستاها به شهر کابل، بیشتر بخاطر بیکاری، افزایش فاصله میان زندگی مردم، جاذبه های شهری و نبود امکانات مناسب زندگی در روستاها و افزایش تهدیدات امنیتی، از مهمترین دلایل مهاجرت مردم به شهر کابل می باشد.

۲مهاجرت روز افزون روستا نشینان به شهر کابل، باعث افزایش آلودگی محیط زیستی، بالا رفتن سطح جرم و جرایم در شهر کابل، افزایش انواع بیماری ها، رشد بیکاری و پایین آمدن میزان مزد کارگران و بالا رفتن قیمت ها گردیده است.

۳دولت برای کاهش مهاجرت مردم به شهر کابل و کاهش پیامدها و ضررهای آن، در توسعه و انکشاف دهات تلاش کند و زمینه برابری سطح زندگی شهری و روستایی را فراهم سازد. تأمین امنیت در روستاهای ناامن از دیگر راهکارها برای کاهش مهاجرت ها به شهر کابل می باشد.

داوود ناظری

ممکن است شما دوست داشته باشید