روزنامه اصلاح

بقای جمهوریت و روند مردمسالاری تضمین شود

با گذشت هر روز به برگزاری نشست استانبول نزدیک می شویم. کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان این نشست را برای افغانستان و تعیین مسیر آینده این کشور مهم و سرنوشت ساز می خوانند. برخی رسانه ها گزارش داده اند که این نشست قرار است در بیست و هفتم ماه حمل آغاز و برای ده روز ادامه داشته باشد. دولت افغانستان اعلام کرده که برای اشتراک در این نشست آمادگی دارد و با طرف های دخیل در روند صلح در ارتباط است. شماری از احزاب سیاسی نیز برای اشتراک در این نشست و ارایه طرح های خود شان اعلام آمادگی گرده اند. اما چیزی که از همین اکنون سبب بروز نگرانی در خصوص برگزاری نشست استانبول شده است، احتمال بحث و گفتگو و حتا توافق روی یک ساختار جدید سیاسی است. چیزی که در طرح پیشنهادی وزارت امور خارجه‌ ایالات متحده‌ امریکا آمده، به وضوح نشان می دهد که باید در نشست استانبول روی یک ساختار جدید سیاسی که دولت افغانستان، گروه طالبان و احزاب و جریان های سیاسی دیگر را شامل شود و نظام کنونی افغانستان را دور زده و دولت جدیدی را رویکار بیاورد توافق صورت بگیرد. طرح وزارت خارجه امریکا بیشتر روی تقسیم قدرت میان گروه طالبان و جریان ها و احزاب سیاسی استوار است. این طرح در واقع نظام فعلی افغانستان را فرو می پاشاند و یک حکومت مشارکتی را به میان می آورد که پیامد آن بدون شک فروپاشی، هرج و مرج و کشمکش روی تصاحب قدرت خواهد بود. در طرح وزارت خارجه امریکا هیچ گونه تضمینی به حفظ نظام جمهوری، روند مردم سالاری و ارزش های حقوق بشری داده نشده است. این طرح در واقع قادر به حفظ وضعیت موجود نیست و ارزش های چون انتخابات و حق رای و اراده‌ مردم در آن مدنظر گرفته نشده است. اما طرحی را که دولت افغانستان رایه می کند، بر اساس اصول جمهوریت و ارزش های مردم سالاری استوار است. حکومت افغانستان می گوید که در طرح پیشنهادی اش، انتخابات یکی از مسایل مهم و غیرقابل بدیل است که زمینه را برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور فراهم می کند. زیرا این حق مردم افغانستان است که سرنوشت کشور شان را با رای و اراده خود تعیین کنند. هیچ گروه و جریانی نمی تواند به نمایندگی از مردم روی ساختار نظام و سرنوشت آینده کشور تصمیم گیری کند. گروه ها و جریان هایی که در نشست استانبول شرکت می کنند، تنها از خود شان نمایندگی می کنند، نه قاطبه ملت افغانستان. این نگرانی وجود دارد که در نشست استانبول ملت افغانستان کنار گذاشته شده و گروه های سیاسی و فکری متضاد و ناهمگون برای آنان تعیین تکلیف کنند. از اینرو نیاز است تا حق رای و خود ارادیت مردم افغانستان نادیده گرفته نشود. هر طرحی که در این نشست ارایه می شود، باید استوار بر حق رای و اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور و انتخاب زعیم آینده باشد. دموکراسی و مردم سالاری حق مسلم مردم افغانستان است و این حق نباید به هیچ صورت سلب شود. تحمیل طرح ها و نسخه های فراملی و خارج از دایره دموکراسی و مردم سالاری به هیچ صورت نمی تواند به برقراری صلح و ثبات پایدار در کشور کمک کند. بقای نظام جمهوری و روند مردم سالاری یکی از نیازهای جدی افغانستان است که در نشست استانبول باید مورد توجه قرار بگیرد. طرف های دخیل در قضیه صلح افغانستان و اشتراک کنندگان نشست استانبول باید اطمینان بدهند که روی طرح ها و نسخه هایی که سبب تضعیف یا فروپاشی نظام جمهوری و ارزش های دموکراسی شده و حق رای و انتخاب را از مرد مسلب کند، توافق نمی کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید