روزنامه اصلاح

بشیر احمد بیژن آگاه مسایل سیاسی: در نشست مسکو خواست‌های پاکستان از حنجره‌ی طالبان بیرون شد

به ادامۀ تلاش کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان برای آوردن صلح؛ نشست مسکو به روز جمعه ۱۸ عقرب که با اشتراک نماینده گان کشورهای منطقه و هئیت مذاکره کننده طالبان و هیئتی از شورای عالی صلح افغانستان، اما بدون حضور داشت حکومت وحدت افغانستان به ابتکار روسیه برگزار گردیده بود پایان یافت. امیدها بر این معطوف بود تا نشست صلح مسکو منتج بر مذاکرات مستقیم میان حکومت وحدت ملی و طالبان گردد.

اما آنچه مورد بحث است، حضور نداشتن نماینده با صلاحیت حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو و حضور ضعیف نمایندگان شورای عالی صلح است. روز یکشنبه اعضای مشرانوجرگه گفتند که این نشست هیچ نوع دست آورد و نتیجه قابل ملاحظه‎ای برای صلح افغانستان نداشت.

اینکه آیا واقعاً نشست مسکو برای آوردن صلح به افغانستان نتیجه‎ی مثبت نداشت؟

آقای بشیر احمد بیژن آگاه امور سیاسی به این نظر است: جای شک نیست که اقدامات واقعی و صادقانه برای صلح افغانستان بخصوص از سوی کشورها در سطح منطقه با دست آوردی همراه باشد، اما در نشست مسکو روی سه موضوع باید مکث کرد.

همزمان دو کشور رقیب و قدرتمند برای برنامه های صلح برای افغانستان از طریق گفتگو با طالبان فعال شدند.

برنامه هایی را عملی ساختند و برنامه هایی را هم پیشبین استند. اما چیزیکه بسیار مهم است، نگاه اجمالی بر حجم رقابت میان روسیه و امریکا است، رقابت هایی که برای اهداف استراتیژیک است، مردم همزمان با اینکه از اقدامات برای صلح افغانستان استقبال می کنند، در عین حال علایمی به نظر می رسد که مردم را هنوز هم دچار شک و تردید می سازد که آیا واقعاً برای صلح افغانستان کار
می شود یا اینکه زیر نام صلح افغانستان، اهداف رقابتی میان دو رقیب روسیه و امریکا پیش برده
می شود. 

آقای بیژن گفت: موضوع دیگری که در رابطه به نشست  مسکو مورد مکث است، حضور نماینده های شورای عالی صلح از افغانستان است، مردم انتظار داشت که حکومت افغانستان با فرستادن چهره های اثر گذار و یک برنامه مشخص در این نشست حضور پیدا کند، اما متأسفانه قسمیکه دیده شد، بیشتر تربیون  به طالبان داده شد و آنان توانستند از این نشست بلند رفتن حیثیت شان کریدت بگیرند و متأسفانه فرستاده های شورای عالی صلح در این نشست نتوانستند مسایلی را مطرح نمایند تا خبرساز باشد.

آقای بیژن افزود: از اقداماتی که برای صلح افغانستان عملی می شود استقبال می کنیم، اما حکومت باید در همچو نشست ها، کرکترها و چهره هایی را انتخاب می کرد که هم از لحاظ قیافه و هم از لحاظ قوه نطق و بیان اثر گذار می بودند و همزمان با یک برنامه و استدلال بالا در این نشست حضور پیدا می کردند. در اینصورت می شد تا کشور را در سمت و سوی صلح کمک کنند. اما متأسفانه حضور نماینده های ضعیف شورای عالی صلح سبب شد تا بیشترین کریدت را طالبان بگیرند و دولت نتوانست یک دلیل منسجم را ارایه نماید. 

آقای بیژن، علاوه بر عدم اشتراک نماینده ای از سوی حکومت افغانستان و حضور نماینده های ضعیف شورای عالی صلح، آیا علمی شدن خواست طالبان در نشست مسکو یعنی بیرون ساختن نیروهای امریکایی از افغانستان، امکان پذیر خواهد بود؟

پاسخ: موضع طالبان از ابتدأ تا حال چیزیکه برروی آن همیشه تأکید داشتند، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است که این موضوع بر می گردد به خواست پاکستان، یعنی از حنجره طالب هنوز هم خواست پاکستان مطرح می شود. خروج نظامیان خارجی از افغانستان موردی بود که پاکستان از ابتدأ بر این مسأله بسیار تلاش کرده، که این مورد دقیقاً بر حیثیت طالبان صدمه می رساند، چون طالبان نتوانستند، یک دیدگاه که بصورت مستقیم مربوط به فکر طالبان باشد مطرح نمایند.

در هر حال، نظرات متفاوتی پیرامون نشست مسکو مطرح می شود. برخی ها به این نظر استند که چرا روسیه در این مقطع زمانی وارد عرصه سیاسی افغانستان به صورت جدی شده است، از سویی هم گفته می شود که روسیه در رقابت با امریکا وارد صحنه می شود.

آقای بشیراحمدبیژن روی روابط روسیه با امریکا می گوید: اساساً در نشست مسکو، نگرانی از جایی آغاز شد که امریکا از ابتدا به این نشست مخالفت نشان داده بود که این مورد خود در معضل سیاسی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی یکمقدار شک  و نگرانی را به وجود آورده، بعد خارجی جنگ افغانستان نسبت به ابعاد داخلی جنگ برجسته تر است، واضح است تا زمانی که امریکا و روسیه در افغانستان مشترکاً عمل نکنند، بسیار دشوار خواهد بود که ما در انتظار صلح باشیم و یا امید بر صلح باشد، دیده شده که جغرافیای موجود افغانستان طی چهل سال در مسیر اهداف امریکا و روسیه دچار بحران بوده و هنوز هم دیده می شود که رقابت های بسیار سنگین دو کشور امریکا و روسیه در جنگ افغانستان  وجود دارد که این رقابت ها را با ریختاندن خون مردم افغانستان پیش می برند، مسلماً ادامه رقابت امریکا و روسیه از حیث نظامی ادامه جنگ و بحران در افغانستان است، از این رو برای افغانستان نشستی که امریکا داشته باشد و روسیه در آن دخیل نباشد نگران کننده است و همچنان نشستی را که روسیه برگزار کند، اما امریکا در آن وجود نداشته باشد، برای ما مایه نگرانی است.

آقای بیژن افزود: خواست ما از جامعه بین المللی و حکومت اینست که کاری صورت بگیرد تا در نشست‎ها امریکا و روسیه مشترکاً سهم داشته باشند، در غیر آن حرکت های جداگانه بنابر تجارب گذشته نه تنها به آمدن صلح نمی انجامد؛ یقیناً جنگ را در افغانستان طولانی تر می سازد.

وی در اخیر نتیجه نشست مسکو را چنین ارزیابی کرده گفت: با صراحت می توانم بگویم، صلح در گام نخست در اختیار مردم افغانستان است تا زمانی که مردم افغانستان برای صلح وارد اقدامات عملی نشوند و منسجم نگردند، صلح در کشور نخواهد آمد.

حکومت باید متعهد به منافع ملی باشد و صادقانه در راه نجات افغانستان کار کند، با استفاده از ابزارهای اصولی و قانونی جلو رقابت های قدرت ها را بگیرد، این فکتور اصولی است که می تواند به همکاری نهادهای با اعتبار بین المللی و منطقوی افغانستان را از رقابت های سنگین قدرت ها مانند: امریکا و روسیه بدور نگه دارد تا در نهایت به صلح دست پیدا کنیم.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید