روزنامه اصلاح

بزرگداشت از پنجاه و دومین سالگرد تأسیس افغان فلم

از پنجاه و دومین سال روز تاسیس افغان فلم، با برگزاری مراسم باشکوهی در صحن این نهاد تجلیل به عمل آمد. در این مراسم محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، پوهاند محمدرسول باوری معین هنر وفرهنگ، شماری از سینماگران و شخصیت های فرهنگی کشور اشتراک کرده بوند.

به گزارش آژانس باختر؛  محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم سخنرانی کرد و گفت  که صنعت سینما در جریان  چهل سال جنگ، بحران و کشمکش، بیشتر از هر عرصه دیگر آسیب دیده است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که افغان فلم  باید رسالت ملی اش را در راستای تولید فلم  و توسعۀ صنعت سینما ایفا کند. زهیر تدوین پالیسی ملی سینمای افغانستان را یکی از مهمترین اولویت های کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوان کرد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان افزود: در جهان متحول کنونی همه چیز به خصوص سینما درحال تغییر و تحول  است؛ ما باید با یک راهکار مشخص و موثر وضعیت افغان فلم را دگرگون کنیم و در آن تحول و تغییر مثبت ایجاد کنیم.

پوهاند محمد رسول باوری معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ نیز در مورد تاریخ تاسیس سینما درکشور صحبت کرد و گفت که سینما برای اولین بار در وقت شاه امان الله غازی در کشور ایجاد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید