روزنامه اصلاح

بزرگداشت از هشتادمین سالروز تأسیس آژانس اطلاعاتی باختر

از هشتادمین سالگرد تاسیس آژانس اطلاعاتی باختر، روز یکشنبه(۱۱عقرب) طی محفلی در در وزارت اطلاعات و فرهنگ بزرگداشت شد.
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم گفت: ۸۰ سال قبل در زمان حکومت محمدظاهرشاه بابای ملت، آژانس خبری باختر به فعالیت آغاز کرد؛ آژانس باختر به این منظور ایجاد شد که خبرگزاری مشرق زمین باشد، خبرگزاری مرکزی و محوری شرق باشد .وی با آن که از کارکردهای آژانس باختربه نیکی یاد کرد، خاطرنشان کرد که فعالیت این رسانه باید بهبود یابد و آژانس خبری باختر باید یکی از مهم ترین و معتبرترین خبرگزاری ها در سطح کشور شود و جهان شود.
نجیب الله شینواری، رییس آژانس اطلاعاتی باختر، درصحبتی گفت که گرامی داشت از هشتادمین سالگرد آژانس باختر افزون بر این که برای همۀ ما مایۀ شادمانی و خرسندی است، فرصتی است برای مرور تاریخچۀ آژانس باختر؛ مرور برفراز و نشیب این خبرگزاری که در ۸۰ سال عمرش پشت سرگذاشته است و همچنان فرصتی است برای تحلیل وضعیت کنونی و فعالیت های نشراتی این نهاد.
شینورای افزود: اگر بخواهیم زنده بمانیم و رشد و توسعه کنیم، باید خود را با شیوه های نو رقابتی عیار کنیم .
رییس آژانس باختر: خاطرنشان کرد که ما به رقابت آزاد ، سالم، مثبت و سازنده باور داریم، رقابتی که به تقویت آزادی بیان، تقویت حق دسترسی به اطلاعات وتقویت مطبوعات آزاد درکشور کمک کند .
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که درطول ۲۰ سال اخیر، اضافه از ۳۵۰۰ رسانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت و راجسترشده است؛ ولی به پیمانۀ این کمیت باید به کیفیت نیز توجه صورت بگیرد.
همچنان در این محفل، شاه حسین مرتضوی مشاور امور فرهنگی رییس جمهور، احمد سعیدی، نجیب الله منلی ، محمد ضیأ بومیا و صدیق الله توحیدی صحبت کردند.
آنان با اشاره به فعالیت های آژانس باختر،گفتند که یکی از موانع فرا راه فعالیت این رسانه، کم توجهی به این نهاد و کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز است.
در جریان این محفل فلم مستندی که در رابطه به فعالیت ها و پیشینۀ آژانس باختر آماده شده بود، به نمایش گذاشته شد .
همچنان درقسمت بعدی محفل اشتراک کنندگان به بحث آزاد پرداختند و دیدگاه های شان را در مورد فعالیت آژانس باختر و بهبود کار در این خبرگزاری، ابراز کردند.
عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در جمع بندی بحث ها گفت : ظرفیت های خوب در آژانس باختر وجود دارد و باید رهبری حکومت در راستای بهبود وضعیت آژانس باختر همکاری و توجۀ لازم کند تا درآینده، شاهد تحول و بهبود در این خبرگزاری باشیم .

ممکن است شما دوست داشته باشید