روزنامه اصلاح

بزرگداشت از روز جهانی پناهندگان؛

مهاجرت، تلفات ملکی و نابودی تأسیسات عامه از پیامدهای جنگ تحمیلی در افغانستان است

رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید که مهاجرت، فقر، تلفات افراد ملکی و تخریب تأسیسات عامه از پیامدهای جنگ تحمیلی در افغانستان است که مسئول اصلی این وضعیت گروه طالبان است.
بر اساس خبرنامه‌ ارگ ریاست جمهوری؛ رئیس جمهورغنی در مراسم تجلیل از روز پناهندگی که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، گفت که بحث مهاجرت بدون دیدگاه واضح و توجه به تغییراتی که در حال رخ دادن است، صورت گرفته نمی تواند.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه جامعه بین المللی به طالبان حیثیت سیاسی داده است، تاکید کرد که طالبان مسئول ادامه جنگ اند و همه روزه تاسیسات عام المنفعه را تخریب و افراد ملکی را هدف قرار می دهند.
وی افزود که این جنگ تحمیلی غیر مشروع از سوی طالبان، باید از طرف منطقه و جامعه بین المللی تحریم و محکوم شود.
رئیس جمهور غنی از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و ایران خواست تا در رابطه به نقش فعال شان در ایجاد ثبات و صلح پایدار و عادلانه در افغانستان تعلل نکنند.
رئیس جمهور کشور افزود که هشت برنامه ملی تحت دیزاین و در حال تطبیق شدن است و کمک های بین المللی در این خصوص باید نتیجه محور باشد، نه پروسه محور.
رئیس جمهور ایجاد شرایط مناسب برای برگشت مهاجرین را وظیفه دولت خوانده گفت که مهاجرین و دیاسپورا جزء لاینفک ملت و سرمایۀ ملی ما می باشند و بر مبنای قانون اساسی، حق افغان بودن هیچ شهروند افغانستان سلب شده نمی تواند.
در این مراسم وزیر مهاجرین و عودت کنندگان نیز صحبت کرده، گفت که در خصوص ارائه خدمات به عودت کنندگان و رسیدگی به بیجاشدگان داخلی متعهد هستیم و با تمام توان خویش بخاطر تامین حقوق بشری آنان تلاش می نماییم.
معاون نمایندۀ خاص ملل متحد برای افغانستان و نمایندۀ کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، گفتند که بیجاشدگی در چهار دهۀ گذشته میلیون ها افغان را آسیب رسانیده و عوامل مهم آن حوادث طبیعی، فقر مزمن و تداوم جنگ ها می باشد.
آنان ضمن تاکید بر کاهش خشونت ها در افغانستان، بر تداوم حمایت شان از تلاش های حکومت در زمینه های مارکیت سازی، اعمار صلح و دولت سازی در چارچوب پلان انکشافی صلح تاکید ورزیدند. آنان همچنان تعهد شان را در خصوص رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان و ادغام مجدد آنان ابراز کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید