روزنامه اصلاح

بریتانیا ۱۳۰میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند

رئیس‌جمهور غنی در دومین روز سفرش به بریتانیا، با مقام های دولت آن کشور دیدار نمود. 

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در اقامتگاهش در شهر لندن با جرمی هنت، وزیر دولت بریتانیا در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع دیدار کرد. هردو جانب در رابطه به پروسۀ صلح و انتخابات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس‌جمهور کشور گفت که افغانستان انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش‌رو دارد و برای تامین شفافیت هرچه بیشتر این پروسه، خواستار همکاری کشور شاهی بریتانیا می باشد. وی افزود که حکومت افغانستان در راستای رسیدن به صلح دایمی دست‌آوردهای چشم‌گیری داشته است.

رئیس‌جمهور غنی گفت که به‌شمول بریتانیا از تمام کشورهای دوست افغانستان می‌خواهیم تا برای رسیدن به مذاکرات رو در رو با طالبان، پیام واحد و صدای منسجم داشته باشند.

جرمی هنت وزیر دولت بریتانیا در امور خارجه و کشورهای مشترک المنافع ضمن خوش‌آمدید به رئیس‌جمهور غنی، از تلاش‌های وی به‌خاطر رسیدن به صلح قدردانی نمود و گفت که کشورش آمادۀ هرگونه همکاری در راستای تامین صلح دایمی با جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد.

همینگونه محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ادامۀ دیدارهایش با مقام های کشور بریتانیا، با روری ستیوارت وزیر توسعۀ بین‌المللی آن کشور دیدار کرد.

در این دیدار هردوجانب در رابطه به اتصال منطقوی، انکشاف و همکاری‌های بشری بحث نمودند.

رئیس‌جمهور کشور ضمن تشکر از همکاری‌های دوامدار حکومت بریتانیا، گفت که افغانستان به‌خاطر توسعۀ اتصال منطقوی، به همکاری و تشریک تجارب کشورهای انکشاف‌یافته به‌خصوص بریتانیا نیاز دارد. وی همچنان به منظور تامین شفافیت هرچه بیشتر در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، از حکومت بریتانیا خواست تا بحیث ناظر بین‌المللی از این روند نظارت نماید.

روری ستیوارت به رئیس‌جمهور کشور از همکاری همه‌جانبه در عرصۀ اتصال منطقوی افغانستان اطمینان داد و گفت که حکومت بریتانیا بر علاوۀ تعهدات کمک‌های بشری در بروکسل، ۱۳۰ میلیون پوند دیگر نیز به افغانستان کمک خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید