روزنامه اصلاح

برگزاری نشست زنان افغان به منظور ایجاد طرزالعمل برای صلح در بامیان

مقام‌های محلی ولایت بامیان از برگزاری نشست چهار روزۀ‌ زنان افغانستان به منظور ایجاد طرزالعمل برای صلح، خبر داده‌اند.

دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان روز دوشنبه(۲۷جوزا) در یک خبرنامه گفته است، در این نشست که توسط دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان(UN women) و با حمایت وزارت امورزنان و وزارت امورخارجه افغانستان برگزار شده، ۷۵ زن از ۲۷ ولایت شرکت دارند.

محمد طاهر زهیر، والی بامیان در مراسم افتتاح این نشست، آزادی‌های زنان در عرصه‌های مدنی، فرهنگی، ورزشی، 

تجاری و آموزشی در بامیان را بخشی از دست‌آوردهای مردم، ادارۀ محلی و زنان بامیان خواند که بدون هیچ‌گونه ممانعت و محدودیتی آزادانه فعالیت می‌کنند.

در این نشست، نبیله مصلح معین وزارت امور زنان با برشمردن دست‌آوردهای زنان در ۱۸ سال اخیر، نشست بامیان را یک فرصت مهم برای زنان خوانده، تاکید کرد که در این نشست زنان ۲۷ ولایت کشور در قالب گروه‌های مختلف، در رابطه به صلح و نقش زنان در مذاکرات صلح گفتگو می‌کنند.

الیتا میلر، مسؤول دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان نیز در این نشست بر خواسته‌ها و مطالبات زنان و همچنان حفظ دست‌آوردهای هجده سال گذشته تاکید کرده است.

گفتنی است که زنان شرکت‌کننده‌ در این نشست، با توجه به نگرانی‌ها از روند مذاکرات صلح با طالبان و حفظ دست‌آوردهای هجده ساله‌ افغانستان در بخش حقوق بشر و حقوق زنان، تلاش می‌کنند پس از گفتگوها، خواسته‌ها و مطالبات‌شان را با زنان افغانستان و نهادهای ملی و بین‌المللی فعال در عرصه ‌صلح شریک نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید