روزنامه اصلاح

برگزاری نخستین گفتمان ملی حکومتداری محلی شهروندمحور درهرات

نخستین گفتمان ملی حکومتداری محلی شهروند محور، ازسوی ادارۀ مستقل ارگان های محلی به هدف تبادل تجارب و دانش در راستای بهبود حکومتداری محلی، در شهر هرات برگزار شد.
این گفتمان که با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور آغاز به کار کرد، برعلاوۀ عبدالقیوم رحیمی والی هرات، والیان خوست ولغمان، معاون ولایت فراه ، حامد کریمی رییس پلان وپالیسی اداره مستقل ارگان های محلی، نماینده گان برخی وزارت ها و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شمار زیادی از مسوولان دولتی و استادان پوهنتون هرات شرکت داشتند.
درپیام رییس جمهور به تمرکز جدی به تقویت حکومتداری محلی تاکید شد واز برگزاری این کنفرانس نیز استقبال شده است.
والی هرات با بیان این مطلب که مسؤولان، خدمت گزاران مردم هستند و باید در مقابل مردم پاسخگو باشند گفت که حکومت در مقابل مردم مسؤول است و باید مسؤولیت پذیر باشد؛ چون در راس حکومتداری خوب مردم قراردارند.
رحیمی توجه به مناطق دور افتاده و بهره مند ساختن شمار بیشتری از هموطنان از خدمات عمومی را یک اصل اساسی عنوان کرد و افزود: در حکومتداری خوب باید روند ارائه خدمات به مناطق روستایی ودور افتاده گسترش یابد وتقویت شود.
به باور والی هرات، مسؤولیت ماست تا سطح خدمات به مردم را گسترش دهیم، تا فاصله بین حکومت ومردم از بین برود.
این مسؤول بلند رتبۀ دولتی درعین حال نقش زنان را در حکومتداری خوب برجسته خواند و افزود که باید شایسته سالاری و حکومتداری خوب تقویت و حفظ شود.
حامد کریمی رییس پلان و پالیسی اداره مستقل ارگان های محلی نیز تاکید کرد که شیوۀ حکومتداری درحال تغییر است.
او میگوید که بهبود حکومتداری محلی و زمینه سازی تغییر مثبت در زندگی مردم، از اولویت های کاری ادارۀ ارگان های محلی است.
به باور کریمی، پالیسی حکومتداری محلی تدوین شده است و تلاش می شود تا صلاحیت برنامه ریزی و تصمیم گیری مطابق این پالیسی به سطح محلات انتقال شود.
این نخستین گفتمان راهبردی پیرامون حکومتداری محلی است که در ولایت هرات راه اندازی می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید