روزنامه اصلاح

برگزاری نخستین کنفرانس جهانی«سلسله‌ی چشتیه» در ولایـت هـرات

نخستین کنفرانس بین‌المللی سلسله‌ی چشتیه زیر عنوان هرات تا اجمیر، به میزبانی شهر هرات با اشتراک فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، مقام‌های محلی ولایت هرات و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی برگزار شد. طریقه‌ی چشتیه یکی از سلسله‌های تصوف است که پیروان آن بیشتر در افغانستان و شبه‌قاره‌ی هند بود و باش داشته و در جهت ترویج و گسترش فرهنگ اسلام تلاش کرده است. ریشه و زمینه‌ی تاریخی سلسله‌ی چشتیه به ولایت هرات بر می‌گردد که شخصیت‌هایی چون شیخ معین الدین چشتی را در خود پرورش داده است.   برگزار کنندگان این کنفرانس می گویند، در این شرایط ناهموار و ظهور بی سابقه‌ی پدیده‌ی افراطیت، بنیاد هند وافغانستان به هدف شناخت بیشتر در زمینه‌ی چیستی تصوف وعرفان و طریقت چشتیه که بتواند مردم را با روحی عرفان و آموزه‌های اسلامی نزدیک بسازد، این کنفرانس برگزار گردیده است.

  فاضل سانچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، که به نمایندگی از این وزارت در این کنفرانس جهانی سخنرانی می کرد گفت: « جهانِ امروز جهانی بیگانه از معنویات است و این در حالی است که فرایند جهانی شدن و انفجار اطلاعات و تبدیل شدن جهان به یک دهکده‌ی کوچک، ما را به سوی مادیات و از خودبیگانگی کشانیده است و این باعث شده است که از ارزش‌های تاریخی و معنوی خویش دور بمانیم و فاصله بگیریم.»

وی اضافه کرد که رشد پدیده‌ی افراط‌گرایی، تحجر و کوراندیشی باعث ظهور بی‌سابقه‌ی گروه‌های تروریستی شده است که این امر نظم فکری و فزیکی جهان را مختل ساخت است، از این رو این مباحث در شرایط کنونی نیاز مبرم است و می تواند در شناسایی و توسعه‌ی فرهنگ مدارا، تساهل و همدیگر پذیری نقش بارزی را ایفا کند.

وی از برگزاری این کنفرانس ابراز خرسندی کرد و نقش این کنفرانس را در پیوند به پروسه‌ی ملت سازی مهم خواند و گفت: راهکار مناسب و عقلانی در شرایط فعلی آگاه ساختن مردم و دادن تصویر واقعی از چهره اسلام و معنویات است.

در این کنفرانس محمد آصف رحیمی والی هرات و برخی از شخصیت‌ها و مقامات خارجی و دولتی که در این برنامه دعوت شده بودند سخنرانی کردند و نقش این کنفرانس را در تقویت پیوندهای عمیق دوستی میان فرقه‌های مختلف اسلام و مذاهب اثر گذار خواندند.

ممکن است شما دوست داشته باشید