روزنامه اصلاح

برگزاری سیمینار علمی« افغانستان، گهواره‌ی زبان فارسی دری» ؛  رئیس جمهورغنی: تحقیقات سرتاسـری روی باستان شناسـی زبان‌ها و هویت فرهنگـی افغانـستان روی دست گـرفته شـود

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روز پنجشنبه(۲۷سرطان) در مراسم افتتاحیۀ سیمینار ملی تحت عنوان “افغانستان، گهواره‌ی زبان فارسی دری” اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که در قصر سلام‌خانۀ ارگ برگزار شد، رئیس‌جمهور غنی گفت که صدمین سالروز استقلال افغانستان یک فرصت است که ما بالای ابعاد استقلال خویش فکر کنیم و یک گفتمان ملی در خصوص صد سالگی استقلال به راه اندازیم.

رئیس‌جمهور افزود که درعین حال ابعاد اقتصادی، امنیتی و مخصوصاً بُعد فکری استقلال ما نهایت مهم است و دلیل مجلس فکری امروز این است که بُعد فکری استقلال ما به هزاران سال گذشته بر می گردد.

رئیس‌جمهور غنی گفت که زبان یک پدیده‌ی اجتماعی است و زبان دری، نه‌ تنها زبان وصل مردم ما، بلکه زبان یک منطقۀ تمدنی می‌باشد و از این لحاظ، ضرورت است تا ریشه‌های عمیق فکری خود را در این زبان و زبان‌های ملی دیگر به‌صورت واقعی ببینیم.

وی تصریح کرد: افتخار افغانستان این‌است که هر زبان خود را زبان ملی خود می‌داند و دلیل آن بسیار واضح است، ما بر هویت ملی خود شک نداریم.

رئیس‌جمهور گفت که افغانستان بحیث چهارراه آسیا و تمدن‌ها به شمول مرکز تمدن اسلامی، همیشه بالای خود اعتماد داشته است.

رئیس جمهور غنی با یادآوری از تلاش‌های تاریخ نگاران شهیر کشور همچون غلام‌محمد غبار، احمدعلی کهزاد و عبدالحی حبیبی، گفت که این سه تاریخ‌نگار افغانستان، تاریخ قبل از اسلام کشور ما را تحلیل، تجزیه و عام ساختند و همچنان از انجمن تاریخ آن زمان نیز تشکر می‌کنم.

رئیس جمهور گفت که زبان، فرهنگ و نژاد سه پدیدۀ جداگانه اند و هر فرهنگِ که چند زبان همزمان دارد، دیدگاه‌اش به‌ مراتب وسیعتر می‌باشد.

وی تاکید کرد که ملت یک پدیدۀ فرهنگی است و دولتداری بدون فرهنگ عرفانی و اساس فرهنگی و یک دیدگاه مشترک ملی، تنها یک وسیلۀ حکومتداری می باشد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی افزود که اگر می خواهید بر قلب ها حکومت کنید، باید به فرهنگ رو بیاورید، به تمدن عظیم ما مراجعه کنید که مخصوصاً عدالت‌محور است. هزاران سال است که واژه عدالت در تمدن ما، در زبان ما و در ادبیات ما جایگاه بلند دارد، به ویژه در فرهنگ اسلامی ما اساس حکومتداری را تشکیل می دهد.

رئیس جمهور کشور گفت که زبان هم محصول و هم سازندۀ تاریخ ماست و از این جهت سرمایه گذاری بالای زبان، نسبت به سرمایه گذاری بالای زیربنا، اهمیت بیشتر دارد.

رئیس جمهور اضافه نمود که زبان دری وسیلۀ ایجاد یک قلمرو بزرگ فارسی بوده و افغانستان در این قلمرو نقش اساسی داشته است، اما این قلمرو در طول تاریخ تنها مربوط به ما نیست و باید نوع ارتباطات خود را در ادوار مختلف تاریخ در این قلمرو به وضاحت بدانیم.

رئیس جمهور گفت که دیدگاه فرهنگی و زبان‌های ملی ما، هویت تاریخی ماست. وی با اشاره براینکه در تاریخ زبان دری کارهای اندک صورت گرفته است، گفت که یک تسلسل تاریخی واضح را در این زبان تا هنوز ایجاد نکرده ایم.

رئیس جمهور غنی گفت که روند تاریخی باید واضح باشد، بلخ، بدخشان، مرو و ساحه آسیای مرکزی مهد زبان دری است و اینکه این زبان از ماست، در این باید شک و شبهه وجود نداشته باشد.

رئیس جمهور از وزارت اطلاعات و فرهنگ، پوهنتون‌ها و اکادمی علوم خواست تا تحقیقات سرتاسری باستان شناسی زبان ها و هویت فرهنگی را روی دست گیرند.

وی گفت: با افراطیت که مواجه هستیم، آن را به تنهایی گلوله جواب داده نمی تواند، جنگ تحمیل شده است و اولاد صدیق وطن قربانی می دهند، اما نقطۀ اساسی دیدگاه فکری است و در ایجاد دیدگاه فکری، هویت تاریخی ما بحیث یک کشوری که زبان های متعدد ملی داریم و از این نگاه همه با همدیگر مرتبط هستند، نهایت ضروری است.

رئیس جمهور گفت که یک شورای عالی فرهنگی ایجاد شود تا بحث های اساسی و نقشه راه داشته باشیم و ضرورت است که بالای بُعد فرهنگی خود نیز سرمایه گذاری کنیم.

رئیس جمهور، پیشنهاد ضرب مدال به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی را تائید کرده، گفت که برعلاوۀ آن، ترمیم مدرسۀ بهاوالدین‌ ولد پدر مولانا زیر کار است و ما با حکومت هندوستان در بحث هستیم که مزار بیدل را نیز به صورت اساسی ترمیم کنیم.

در این مراسم، پوهاند دوکتور محمدحسین یمین رئیس کمیسیون برگزاری سیمینار علمی افغانستان گهوارۀ زبان فارسی دری در خصوص سیمینار متذکره معلومات داد و از رئیس جمهور بخاطر حمایت از برگزاری این سیمینار تشکر کرد.

همچنان پوهاند دوکتورعبدالقیوم قویم، دوکتور اسدالله شعور، دوکتور عبدالغفور آرزو، استاد قنبرعلی تابش و دوکتور محمدیونس ساکایی مقالات علمی تحقیقی شان را در رابطه به افغانستان خاستگاه زبان فارسی دری، بیدل‌گرایی، راز جاویدانگی جامی، افغانستان بستر نخستین ها و شاهکارهای ادب فارسی دری و جغرافیای اساطیری زرنگ، قرائت نمودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید