روزنامه اصلاح

برنامه مدیریتی حفاظت از میراث‌های فرهنگی بامیان تهیه می‌شود

اداره محلی بامیان می‌گوید برای حفاظت از میراث‌های جهانی، طرح مدیریتی حفاظت از بناهای تاریخی را به همکاری سازمان علمی-فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) تهیه می‌کند.
عبداللطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفته است که یونسکو کار تهیه برنامه مدیریتی و مرمت شهر غلغله را به زودی آغاز می‌کند: “قرار است که برنامه مدیریتی حفاظت از میراث‌های فرهنگی توسط سازمان یونسکو تهیه گردد‌. آنچه که در این برنامه مدیریتی بسیار مهم است، بامیان از لیست میراث‌های فرهنگی در حال خطر یونسکو، در لیست دائمی میراث‌های فرهنگی جهان ثبت خواهد گردید.”
آقای عظیمی افزود که این طرح مدیریتی شامل مشخص کردن اراضی و محلات تاریخی، بهبود صنعت گردشگری، استملاک ملکیت‌های شخصی و حفاظت از بناهای تاریخی می‌شود.
به گفته مسئولان محلی بامیان، تهیه این برنامه زمینه رونق صنعت گردشگری را در افغانستان فراهم می‌کند و وضعیت حفاظت از میراث‌های جهانی بهبود خواهد یافت.
نبود برنامه مشخص برای حفاظت از بناهای تاریخی در فهرست خطر جهانی، یکی از نگرانی‌های عمده فرهنگیان بامیان است که پیش از این بارها هدف انتقاد آنها قرار گرفته است.
فرهنگیان بامیان می‌گویند به دلیل بی‌توجهی حکومت به میراث‌های فرهنگی، بناهای تاریخی در اثر عوامل طبیعی و عدم آگاهی در باره حفاظت از آثار تاریخی هر روز بیشتر از پیش تخریب می‌شوند.
آنان امیدوار هستند که با تهیه این برنامه، ضمن حفاظت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر یونسکو، دیگر آثار تاریخی که در این ولایت تا اکنون ناشناخته مانده نیز شناسایی شود.
اسلم غرجستانی، فعال فرهنگی بامیانی می‌گوید: “دلیل این‌که میراث‌های فرهنگی بامیان در معرض خطر قرار گرفته و از لیست یونسکو خارج شود، این است که برنامه وجود نداشت. اگر برای حفاظت از این میراث‌ها در طول ۱۸ سال یک برنامه مشخص وجود می‌داشت، قطعاً در معرض خطر نابودی قرار نمی‌گرفت.”
برخی از کارشناسان امور گردشگری می‌گویند که به منظور جذب بیشتر گردشگر، در این برنامه مدیریتی باید افزایش بازدید گردشگران از محلات تاریخی و درآمدزایی این محلات هم در نظر گرفته شود.
علی‌رضا ابراهیم، استاد گردشگری دانشگاه بامیان می‌گوید: “بعضی برنامه‌ها بیشتر محافظتی است. روی محافظت تمرکز می‌کند. اگر برنامه طوری باشد که کاملا ً آنها را از معرض دید بیرون کند، به توریزم کمکی نخواهد کرد. این برنامه باید طوری ساخته شود که هم معیارهای محافظتی داشته باشد و هم در معرض دید قرار بگیرد.”
در حال حاضر هشت اثر تاریخی بامیان از جمله تندیس‌های فروریخته صلصال و شهمامه در معرض خطر سازمان جهانی یونسکو قرار دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید