روزنامه اصلاح

برنامه‌ وزارت کار و امور اجتماعی برای جلوگیری از کار کودکان همه‌گانی شد

وزارت کار و امور اجتماعی، استراتیژی ملی وپلان عمل کار اطفال را افتتاح کرد. وزارت کار و امور اجتماعی می گوید، در ترتیب و تدوین این استراتیژی وپلان عمل، با ۵۸ نهاد مهم مشوره صورت گرفته است.

فیض الله ذکی، وزیر کار وامور اجتماعی که روز گذشته در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت که به منظور افتتاح استراتیژی ملی و پلان کاری کار اطفال برگزار شده بود، گفت: “جلوگیری از کار اطفال نه تنها مکلفیت قانونی است، بلکه به مثابه یک آجندای جهانی حقوقی برای دولت افغانستان نیز محسوب می شود.”

وی گفت که برای استراتیژی ملی وپلان عمل کار اطفال ۱۲ سال زمان در نظر گرفته شده وکار عملی آن سر از امروز آغاز می گردد. بربنیاد این استراتیژی توقع می رود تا سال ۲۰۳۰ میلادی مردم گواه کار کودکان در بیرون از منزل نباشند.

این استراتیژی قرار است از سوی کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده وطی فرمان رییس جمهور، نافذ گردد.

وزیر کار وامور اجتماعی گفت که تطبیق موفقانه‌ی این استراتیژی و پلان عمل کار اطفال، نیازمند کار جمعی وزارتخانه های مربوط، نهادهای قانون گذار، ادارات مجری قانون، شریکان اجتماعی و در نهایت همه شهروندان کشور، خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی از سازمان های ملی، خصوصی و عامه تقاضا نمود تا از هر وسیله‌ی ممکن جهت محو کار اطفال، استفاده نمایند.

وی با تأکید برآنکه اطفال ما، آینده‌ی ماست گفت زمان آن فرارسیده که برای یک آینده‌ی بهتر، به جای فرستادن اطفال در سنین پایین به عرصه‌ی کار، روی تعلیم و آموزش آنان سرمایه گذاری صورت گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید