روزنامه اصلاح

بررسی وضعیت فرهنگی زنان افغان  در صد سال گذشته

وزارت اطلاعات و فرهنگ سیمینار علمی و تحقیقی زیر نام «صد سال سیر فرهنگی زنان افغان» را روز گذشته در کابل برگزار کرد. در این سیمینار شماری از مقامات حکومتی، شخصیت های فرهنگی و هنری و طیف گسترده‌ای از زنان فعال در عرصه‌های گوناگون اشتراک کرده بودند.

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در این سیمینار گفت که این وزارت به سلسلۀ برنامه های که به منظور گرامیداشت از صد سالگی استقلال افغانستان داشت، این سیمینار را نیز برگزار کرده است. وی افزود، چنانچه شما می دانید، افغانستان در صد سالگی استقلال خود قرار دراد، بناً وزارت اطلاعات فرهنگ در امتداد برنامه‌های فرهنگی که از ماه حمل سال روان به اینطرف داشت، برنامۀ امروزی را دایر کرد تا ما بدانیم که در صد سال گدشته ما چه چالش‌ها، فرصت‌ها و دست آوردهایی داشته ایم و برمبنای آن صد سال آینده را برنامه ریزی نماییم.

وی هدف از برگزاری سیمینار صدسال سیر فرهنگی زنان را به سه محور خلاصله کرده گفت: سیمینار امروزی به سه هدف دایر شده است:

– تحلیل وضعیت فرهنگی زنان افغان در صد سال گذشتته؛ ما یک کمیته را با طرح و مدیریت خانم‌ها ترتیب نمودیم و این کمیته به ده بخش چون: زبان و ادبیات، ژورنالیزم، سینما، تیاتر، موسبقی و هنرهای زیبا تقسیم شده است. در این بخش کسانی که همیشه در جریان این گونه فعالیت ها بوده اند تحقیقات شان را بیان خواهند کرد تا ما بر مبنای آن برنامه های صد سال آینده خود را اولویت بندی نماییم.

– هدف دوم، رونمایی کتاب « پیش‌تازان فرهنگ» است. این کتاب یکی از موفقیت های خانم ها می‌باشد و در این کتاب یاد آوری از زنانی گمنامی صورت گرفته است که در عرصۀ فرهنگ فعالیت کرده اند. خانم صافی گفت که قبل از این کتاب، ما هیچ آرشیف نوشتاری در خصوص زنان افغانستان در عرصه فرهنگ نداشتیم.

– هدف سوم، ترویج فرهنگ اصیل افغانستان است تا از طریق آن جلو تعصب، تفرقه و بدبختی را بگیریم.

در همین حال رولا غنی بانوی نخست کشور در یک پیام ویدیویی از وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تدویر این برنامه قدردانی کرد.

بانوی نخست کشور در این پیام گفته که در تاریخ معاصر افغانستان ما شاهد ویرانی های زیادی بودیم و دست آوردهای زیاد زنان، دستخوش حوادث ناگوار جنگ شده است که این جنگ‌ها اثرات منفی بر جامعه داشته، زنان رنج های بیشتردیده اند، عزیزان شان را از دست داده اند و بیشتر خواهان صلح استند از این رو زنان پیام آوران صلح اند.

بانوی نخست افغانستان می‌گوید، برماست تا دوباره پارچه های ویرانه شده را جمع نماییم و کشور خود را بسازیم.

از سویی هم شمار دیگر از زنان نیز در این برنامه صحبت کردند و  دوره شاهی امان الله خان را آغاز تحول در عرصه های آموزش،‌ سینما و رسانه در خصوص زنان بیان کردند. در بخش دیگر این برنامه، صنایع دستی زنان افغانستان به نمایش گذاشته شده بود و برای یک روز صنعت کاران فرصت این را داشتند تا تولیدات دستی شان را به نمایش بگذارند.

همینگونه در پایان سیمینار یک قطع نامه شانزده ماده‌یی از سوی دست اندرکاران این برنامه به خوانش گرفته شد و آنان خواهان توجه بیشتر در عرصه زنان شدند.

در بخشی از این قطعنامه آمده است که باید در بخش نشان ها و مدال‌های دولتی و همینگونه در قسمت نامگذاری جاده ها و مکانها به نام زنان قهرمان افغانستان نیز توجه صورت گیرد. هم چنین برای تشویق فعالیت های فرهنگی زنان افغان هر سه سال بعد یک زن توانمند در حوزۀ فرهنگ انتخاب گردد.

بلبل حسین شفق

ممکن است شما دوست داشته باشید