روزنامه اصلاح

بررسی نقش انترنت در شکستِ کرونا

انترنت و شبکه های اجتماعی، با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های که دارد، به یک ابزار مهم ارتباطی و آگاهی پروری در کشورما تبدیل شده است. فعلا که همه مراکز آموزشی، تحصیلی، ورزشی و فعالیت های اقتصادی اجتماع محور تعطیل شده و مردم در قرنطینه های خانگی بسر می‌برند، نقش انترنت در مبارزه با کرونا و آگاهی بخشی در این زمینه، چندین برابر شده است. اگر استفاده درست از انترنت صورت گیرد، می توان بسیاری از عقب ماندگی های تجارتی، ارتباطی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی را در بحران قرنطین، توسط آن جبران کرد. همچنان از طریق انترنت می‌توان در خلق زمینه‌ها و دیدگاه‌های مشترک برای متقاعد ساختن جهانیان برای همکاری با افغانستان در قسمت مبارزه با کرونا و فراهم سازی امکانات بیشتر برای پیشگیری و تداوی، استفاده کرد.

هدف این مقاله، بالا بردن سطح آگاهی مردم در قسمت استفاده از انترنت در وضعیت اضطراری کرونایی در افغانستان است. با استفاده از دیدگاه های متخصصان بخش تکنالوژی و انترنت، کاربردهای ویژه و آسان شبکه های مجازی و سایت های انترنتی، به بررسی گرفته شده است. همچنان راهکارهای بدیل برای خانواده ها و کسانی که دسترسی به انترنت ندارند نیز، در این مقاله به بررسی گرفته شده است.

کارکردها؛

۱آگاهی‌بخشی صحی: از طریق سایت ها و شبکه های مجازی انترنتی، می‌توان زمینه های دسترسی مردم را به پیام های صحی، تداوی از راه دور و مشوره با داکتران و متخصصان در باره کرونا، فراهم کرد. چون افغانستان تازه درگیر کرونا شده و با استفاده از انترنت، می توان از تجارب و الگوهای کشورهای دیگر استفاده کرد. همه این تجارب، توصیه‌ها و راهکارها، از طریق سایت‌های رسمی و معتبر قابل‌دسترس است. در وضعیتی که مردم در قرنطینه خانگی قرار دارند، توسط انترنت می توانند مشوره ها و راهنمایی های لازم را در باره کرونا بدست بیاورند.

۲جلوگیری از اجتماعات: انترنت باعث کاهش حضور مردم در بیرون از خانه، بازار و محل کارشده است. این کارکرد انترنت یک کمک بزرگی را در قسمت جلوگیری از کرونا می‌کند. چون فعلا یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا، خودداری از تشکیل جمعیت و حضور در اجتماع است. با استفاده از انترنت و سیستم آنلاین یا شبه آنلاین، می‌توان بسیاری کارها، خریداری، هماهنگی و ار تباطات را از خانه انجام داد.

۳نقش آموزشی: در وضعیت تعطیل بودن مراکز آموزشی، توسط انترنت می‌توان این عقب‌ماندگی درسی را جبران کرد. به گفته داکترعارف نعیم زاد، رئیس دانشکده انجنیری پوهنتون کابل به روزنامه اصلاح، آموزش از راه دور، دریافت مشاوره استادان و پیام شان، دریافت مواد ضروری درسی از قبیل فلم، صدا، متن، کتاب، مقاله، کتابخانه دیجیتالی، نشریات مجالس، پی‌دی‌اف کتاب‌ها و …از کارکردهای مهم انترنت در قسمت جبران پیامدهای کرونا در بخش آموزشی و تحصیلی است.

۴نقش دادخواهی: شهروندان از طرف انترنت می‌توانند دادخواهی کنند و صدای خویش را به گوش مسئولین کشور و نهادهای بین‌المللی برای افزایش همکاری‌ها برسانند. امروزه انترنت مردم را در سراسر افغانستان به خبرنگاران فعال تبدیل کرده است. کوچک‌ترین حادثه از چشم کاربران فیس‌بوک در امان نمی‌ماند.

پیشنهادها؛

اولین پیشنهاد، تقویت زیرساخت‌های مخابراتی برای افزایش نقش انترنت در زندگی مردم است. انجنیر نعیم زاد در این زمینه می‌گوید، باوجودی که افغانستان با سیستم آنلاین معیاری فاصله زیادی دارد، اما از طریق شبه آنلاین و تقویت انترنت و آرزان شدن آن، می‌توان تا یک اندازه عقب ماندگی های آموزشی را جبران کرد. از نظر ایشان، آرزان شدن قیمت انترنت، دسترسی مردم به خدمات مخابراتی و رشد آگاهی شهروندان در این زمینه، از راهکارها مهم به شمار می‌رود.

دوم اینکه فرهنگیان و رسانه‌گران باید با راه اندازی تبلیغات منسجم، انگیزه و اگاهی مردم را نسبت به انترنت و مزایای آن بالا ببرند. تا کاربران بجای استفاده از جنبه های تفریحی انترنت، به بخش های آن کاربردی و مؤثر آن آشنایی پیدا کنند. اما فعلا متاسفانه یک تعداد از کاربران، بجای فرصت سازی از انترنت فرصت سوزی می کنند. جرائم انترنتی یا سابری در کودجزا در ماده های ۸۵۱ تا ۸۷۵ مشخص شده و موارد چون: استفاده غیر قانونی از سیمکارت، ملکیت معنوی، سرقت انترنتی، هرزه نگاری، ارائه اطلاعات جرمی، قماربازی سایبری، اهانت به ادیان و مذاهب، دست زدن به تعصب و اختلافات، باج‌گیری، افشای اسرار، هرنوع سوء استفاده، جاسوسی و به خطر انداختن امنیت ملی، مشخص شده است.

سوم رفع مشکلات موجود در مسیر توسعه انترنت و سیستم آنلاین است. تجهیز و تکمیل زیرساخت‌ها، افزایش همکاری شرکت ها، الکترونیکی شدن خرید و فروش، پایین آمدن قیمت انترنت و توسعه خدمات مخابراتی، از راهکارهای مؤثر در رفع مشکلات سیستم آنلاین به شمار می‌رود. همنان تلاش صورت گیرد که اعتماد مرد نسبت به انترنت و اطلاع رسانی آن حفظ شود؛ چون بی اعتماد ساختن به ابزار مهم و بزرگ، یک چالش کلان به شمار می رود. لغزش‌های مکرر کاربران چه در سایت ها یا شبکه های مجازی، اعتبار انترنت را در نزدمردم عام مخدوش می سازد

نتیجه‌گیری؛

انترنت به خصوص شبکه های اجتماعی، به‌عنوان یک وسیله ارزان، ساده و همه‌شمول در افغانستان تبدیل‌شده است. از این ابزار می‌توان استفاده‌های زیاد کرد. فعلاً یکی از موارد ضروری، استفاده از انترنت برای آگاهی‌بخش به مردم در مقابل کرونا و راه‌های جلوگیری از آن است. توجهی جدی برای تقویت زیرساخت‌های انترنت، افزایش مهارت‌های استفاده از انترنت در بین مردم، اعتمادسازی و پخش و نشر مطالب مهم و ضروری در بستر انترنت برای آگاهی‌بخشی به شهروندان است.

داوود ناظری

ممکن است شما دوست داشته باشید