روزنامه اصلاح

برای نخستین بار میوه‌های افغانستان با نشان افغانی به بـازارهای جهانی عرضه می‌شود

مسؤولان وزارت زارعت و مالداری می‌گویند که پس از این تمام میوه‌های تازه و خشک افغانستان را با نشان افغانی به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسؤولان وزارت زراعت و مالداری روز پنجشنبه (۱۹ ثور) تفاهمنامه‌ی عملی‌سازی پروژه‌‌ی نشانه‌های جغرافیایی «GI» را به منظور دسترسی میوه‌ها تازه و خشک افغانستان به بازارهای بین‌المللی با سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد «FAO»  امضا کرد.

(GI) یا نشانه جغرافیایی یک معیار قبول شده بین‌المللی است که بر روی کالاها و محصولاتی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن مربوط به یک منطقه جغرافیایی می‌باشد، به کار می‌رود.  

 پروژه تطبیق نشانه جغرافیایی میوه‌های تازه و خشک افغانستان در دو فاز توسط همکاری تخنیکی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در افغانستان تطبیق می‌شود.

براساس معلومات مسؤولان وزارت زراعت و مالداری، فاز اول پروژه‌ی نشانه گذاری روی بسته محصولاتی زراعتی یا نشانه جغرافیایی روی جلغوزه، انار و زعفران افغانستان تطبیق می‌شود که ۹۶ میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد.

نصیر احمد درانی وزیر زارعت و مالداری کشور گفت، هزینه‌ی تطبیق هر دو فاز نشانه‌ی جغرافیایی روی محصولات افغانی را اتحادیه‌ی اروپا می پردازد که زمینه را برای صادر شدن محصولات زارعتی افغانستان به بازارهای بین‌المللی مساعد می‌سازد.

وی بیان داشت:” تاهنوز تولیدات افغانستان به بازار بین‌المللی دسترسی نداشت، اما با تطبیق پروژه GI یا نشانه‌ی جغرافیایی، ما می‌توانیم رسماً تولیدات افغانستان را با نشان افغانی‌اش به مارکیت جهانی عرضه نماییم.”

آقای درانی گفت، تطبیق پروژه‌ی نشانه‌ی جغرافیایی، یک پیشرفت خوبی برای دهقانان، باغداران و تجاران شمرده می‌شود که جلو سوءاستفاده از صادرات محصولات افغانستان را در بازارهای جهانی بنام کشور دیگر می‌گیرد.

درهمین حال نیکلولاس تیلر نماینده‌ی اتحادیه‌ی اورپا در افغانستان گفت:” ایجاد سیستم نشانه‌ی جغرافیایی یک حرکت بسیار مهم برای اولین بار در افغانستان است که دیگر محصولات اصلی افغانستان با نام‌های تقلبی به بازار جهانی راه پیدا نمی‌تواند.”

وی بیان داشت که نشانه‌ی جغرافیایی، بازار محصولات افغانی را در بازارهای جهانی گرم نگه داشته و همچنان اقتصاد مردم افغانستان را رشد می‌دهد.

راجندر اریال، نماینده‌ی سازمان خوراکه ملل متحد در افغانستان نیز گفت که تطبیق نشانه‌ی جغرافیایی انکشاف پایدار زراعتی را در افغانستان ایجاد کرده و باعث دلگرمی دهاقین و سکتور خصوصی می‌شود.

نشانه‌های جغرافیایی برای اطلاع مصرف کنندگان از منشأ و کیفیت محصولات به کار می‌روند. بسیاری از نشانه‌های جغرافیایی شهرت با ارزشی را کسب کرده‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید