روزنامه اصلاح

با موضوع مهاجران برخورد سیاسی نشود

با گذشت چندین روز از اظهارات سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع اخراج مهاجران افغان از آن کشور، این خبر هنوز سر خط گزارش های خبری رسانه ها می باشد و واکنش ها نسبت به آن همچنان ادامه دارد.

آقای عراقچی شب چهار شنبه‌ی هفته‌ی پیش در برنامه‌ی گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه‌ی دو سیمای جمهوری اسلامی ایران پیرامون اقدام اخیر آن کشور در مورد کاهش تعهدات خود در توافقنامه‌ی هسته‌یی موسوم به « برجام » گفته بود که : « اگر تحریم ها اثر کند و فروش نفت ایران به صفر برسد، ممکن است از برادران و خواهران افغانستانی مان بخواهیم ایران را ترک کنند». عراقچی با اشاره به این که « آواره گان در مجموع هشت میلیارد یورو برای کشور ما هزینه دارند» گفته بود که: جمهوری اسلامی « مجبور است سیاست ویژه‌ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد» و از اتباع افغانستان بخواهد که « به کشور خود شان یا به کشور های دیگر بروند».

به نظر می رسد که آقای عراقچی در حقیقت در صدد نوعی ایجاد هراس برای کشور های اروپایی بوده و می خواسته که اروپاییان را از همراهی با ایالات متحده‌ی امریکا که در حال حاضر در بدترین نوع رابطه با ایران قرار داشته وبا گذشت هر روز تحریم ها بر ایران را شدیدتر وگسترده تر کرده است؛ باز بدارد. روی سخن او به اروپا بوده است که در سال های گذشته موج مهاجرت به این کشور ها دشواری های زیادی را به بار آورد ودر ادبیات رایج از آن به بحران مهاجرت در اروپا تعبیر میگردید و هنوز تعدادی ازین کشور ها از تبعات آن موج مهاجرت رها نشده و مشکلاتی را هنوز تجربه می کنند. آقای عراقچی در واقع خواسته به این کشور ها پیام بدهد که اگر بگذارند شرایط بالای ایران سخت و سخت تر شده برود، ممکن است این کشور مهاجران را از این کشور بیرون کنند وآنگهی موج جدید مهاجرت به سوی اروپا به راه خواهد افتاد.

هرچه باشد این اظهارات واکنش های زیادی واز جمله در داخل ایران را سبب گردید. جمعی از اتباع ایران با به راه انداختن کمپاینی در رسانه های اجتماعی با شعار « باور کنید همه‌ی ما ایرانی ها مثل عراقچی نیستیم»، در برابر این اظهارات به شدت واکنش نشان دادند.

در بیرون از ایران واز جمله در افغانستان واکنش ها در برابر این اظهارات زیاد شدید بوده است. وزارت امور مهاجران وعودت کنندگان  افغانستان از جمهوری اسلامی ایران خواسته که با موضوع مهاجران برخورد سیاسی نکند. داکتر عالمه، معین امور پناهندگان این وزارت به یکی از رسانه های بین المللی گفته که اگر ایران تصمیم به اخراج مهاجران بگیرد، برای جلوگیری از آن فوری اقدام خواهند کرد. وی تاکید کرده که ایران در مورد اخراج احتمالی مهاجران باید پایبند توافقنامه های امضا شده میان دو کشور باشد.

وزارت امور خارجه‌ی افغانستان نیز خواهان برخورد مسئوولانه‌ی دولت ایران در قبال مهاجران افغان شده است. رسانه ها به نقل از صبغت احمدی سخنگوی این وزارت گزارش داده اند که گفته است: « جمهوری اسلامی ایران همیشه مسئوولانه عمل کرده است و ما مطمئن هستیم مانند همیشه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دوست بسیار خوب و قابل حساب افغانستان با مهاجران مسئوولانه برخورد می کند». او گفته که موضوع مهاجران و تحریم های ایالات متحده‌ی امریکا علیه ایران دو بحث جداگانه است. احمدی با تاکید بر اینکه مطابق با کنوانسیون های جهانی با مهاجران برخورد سیاسی صورت نمی گیرد گفته که : « ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم. امیدواریم با مهاجران به عنوان مهاجر برخورد شود، این مسئله ربطی به تحریم ها ندارد، موضوع پناهنده بااین مسئله (تحریم ها) متفاوت است وما مطمین هستیم دولت ایران با این مسئله مسؤولانه برخورد خواهد کرد».

جمهوری اسلامی ایران با افغانستان و همچنان سازمان ملل متحد در خصوص اتخاذ نوع راهکرد در مورد موضوع مهاجران افغانی در گذشته توافقنامه ها و تفاهمنامه هایی را به امضا رسانیده است که نکته‌ی کلیدی در آن ها بازگشت داوطلبانه و توأم با حرمت و عزت مهاجران افغانی ازین کشور می باشد. واین بازگشت بایستی تدریجی وکاملاً با اختیار وآزادی بوده باشد. موضوعی که جدیداً سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید نموده است.  

با این وصف می بینیم که انتظار ها همه این است که موضوع مهاجران افغان در ایران که در حال حاضر بیش از دو میلیون تن حدس زده می شود سیاسی نشود و نه از مجبوریت افغانستان و مشکلات موجوده بر سر راه بازگشت شهروندان مهاجر ما از این کشور در راستای پیشبرد اهداف سیاسی در برابر کشور های دیگر بهره گرفته شود. افغانستان انتظار دارد که بازگشت مهاجران افغانستان بر بنیاد توافقنامه ها و تفاهمنامه های سه جانبه‌ای که از آن یاد کردیم کاملا داوطلبانه و عزتمندانه باشد. افغانستان انتظار دارد که سرنوشت مهاجران افغان نباید با مسایل موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشور ها پیوند داده شده وگره بخورد.

ممکن است شما دوست داشته باشید