روزنامه اصلاح

   انتخابات و نگرانی‎های امنیتی

 امنیت یکی از مؤلفه‎های مهم بستر سازی برای برگزاری انتخابات سالم، عادلانه، شفاف و سرتاسری می‎باشد. امنیت انتخابات به معنای تامین امنیت همه‌ی پروسه می‎باشد؛ شامل امنیت دفاتر متعلقه‌ی کمیسیون‎های انتخاباتی، امنیت مراکز و محلات رأی‎دهی، امنیت رأی دهنده‎گان و نامزدان انتخابات و امنیت نقل و انتقالات مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به مراکز و محلات در مرکز وولایات و…  

    تأمین امنیت به این معنا می‎تواند باشد که لازم است تا از دست  اندازی و مداخله‌ی زورمندان محلی و…، در کارهای کمیسیون‎های انتخاباتی و نهادهای همکار و ناظر بر انتخابات ممانعت به عمل آمده، از تهدیدهای امنیتی نسبت به مقامات وکارمندان کمیسیون ها، نامزدان انتخابات و رأی دهنده گان و…، پیشگیری گردیده، مصئونیت مواد حساس انتخاباتی تامین گردیده و سرانجام فضایی ایجاد گردد تا شهروندان به  دور از هر نوع نگرانی بتوانند رأی خود را استعمال کرده و به نامزد مورد نظر خود رأی دهند و یک انتخابات سالم و شفاف به وقوع بپیوندد.

  اما تا این‎جای کار تدابیر امنیتی کار گرفته شده از سوی نهادهای امنیتی در موارد بسیاری واز جمله تامین امنیت نامزدان گواه برخی نواقصی بوده است. برای چندمین بار است که نسبت به نامزدان انتخابات سوء قصد به عمل آمده و در چندمین مورد شاهد قتل نامزدان بوده ایم. آخرین رویدادی که طی آن یک نامزد انتخابات شورای ملی به قتل رسید ساعت هفت یک شنبه شب در منطقه ی شیر پور شهر کابل بود. پیش ازین تعدادی از نامزدان  انتخابات در ولایات کابل ننگرهار و…، از اثر سوء قصد و یا انجام حمله‌ی انتحاری به قتل رسیده اند.

    گرچه عاملان حملات انجام یافته بالای نامزدان انتخاباتی به استثنای حمله بر اوتار سینگهه، یگانه نامزد اهل هنود و سیکهه در ولایت ننگرهار تا هنوز معلوم نمی باشد وکسی در این زمینه تقبل مسئولیت نکرده است. اما می‎تواند از این چند آدرس صورت گرفته باشد بگیرد. ترور نامزدان انتخابات از اراده‌ی گروه‎های تروریستی و هراس‎افگن درگیر در برابر دولت و مردم افغانستان به هدف برهم زدن و ناکام‎سازی برنامه‎ی برگزاری انتخابات ناشی شود و برخی حلقات مافیایی و نظم نا پذیر وگروه های مسلح غیر مسئول که در کل با هر برنامه‌ای که باعث رسیدن به ثبات وامن و قانونیت شود مخالف اند، این اعمال را انجام می‎دهند. برخی زورگویان محلی می‎توانند در این سلسله رویدادها نقش و دست داشته باشند و یا رقابتهای ناسالم و دشمنی‎های شخصی عامل این سری قتل ها بوده باشد. 

    سوء قصد به جان نامزدان انتخاباتی اندک اندک به یک نگرانی عمومی میان نامزدان انتخابات مبدل می گردد. چنانکه کمیسیون مستقل انتخابات نیز ازین ناحیه ابراز نگرانی کرده وگفته است که طی روزهای آینده اعلامیه‌ای در این زمینه صادر خواهند کرد وتأکید کرده  که نگرانی های خود را با نهادهای امنیتی نیز شریک کرده است. چنانکه هدف گرفته شدن احتمالی دفاتر کمیسیون های انتخاباتی و مراکز و محلات رأیدهی و رأیدهنده گان نیز به عنوان یک تهدید مطرح است وهر قدر به زمان اختصاص یافته برای کارزار های انتخاباتی و همچنان بیست وهشتم ماه میزان روز انتخابات نزدیک و نزدیک تر می شویم، نگرانی ها از رویداد های نا هنجار امنیتی بیشتر شده می‎رود.همانگونه که کمیسیون مستقل انتخابات گفته مسئولیت تامین امنیت پروسه‌ی انتخابات به نهاد های ملی امنیتی کشور بر میگردد؛ هم ازین جهت که مسئولیت تأمین امنیت در کشور وامنیت شهروندان مکلفیت و مسئولیت قانونی این نهاد ها است و هم ازین جهت که صلاحیت استفاده ی مشروع قوه مطابق قانون نزد این نهاد ها است و هم ازین جهت که در آغاز پروسه تفاهمنامه هایی میان کمیسیون انتخابات و این نهاد ها به امضا رسیده است.  ایجاب میکند نهادهای امنیتی با بررسی عوامل شکل دهنده‌ی تهدید های امنیتی نسبت به کل پروسه‌ی انتخابات وبه ویژه تهدیدات نسبت به نامزدان و رأی دهنده گان سرنخ هایی را به دست آورند و نیز با اتخاذ تدابیر جدی تر به فکر هر چه بهتر تامین امنیت بوده باشند و به نگرانی های موجود نقطه‌ی پایان بگذارند و فضا را برای برگزاری انتخابات مصئون وبه دور از تهدیدات امنیتی آماده سازند تا شهروندان کشور بتوانند با خیال راحت و بدون نگرانی در انتخابات شرکت کنند و نامزدان بتوانند در فضای مصئون کارزار های انتخاباتی خود را به پیش ببرند وکمیسیون های انتخاباتی نیز پروسه را با موفقیت به پایان ببرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید