روزنامه اصلاح

امنیت فزیکی و آرامش روانی مردم تأمین شود

صبح روز گذشته شهر کابل گواه برخورد ۲۳ فیر راکت بود. این راکت های کور که به گفتۀ وزارت امور داخله در دو موتر نوع سوزوکی جابجا شده بود، از ساحۀ تهیه مسکن شلیک شده و بر چندین بخش پایتخت اصابت کردند. وزارت داخله گفته که در نتیجۀ برخورد این راکت ها هشت تن از هموطنان ما جان باختند و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند. در جریان یک سال اخیر این دومین بار است که تروریستان با یک تأکتیک مشابه شهر کابل را آماج حملات راکتی قرار می دهند. نخستین حملۀ راکتی در جریان امسال حین برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهورغنی صورت گرفت. در آن زمان هم تروریستان با روش جاسازی راکت ها در وسایط نقلیه، شهر کابل را هدف حمله قرار دادند. شلیک راکت های کور بر شهر کابل یاد دوران تلخ جنگ های داخلی را در اذهان مردم تازه می سازد؛ دوره‌ای که راکت های کور احزاب جهادی همه روزه بر بخش هایی این شهر اصابت می کرد و زمین و آسمان پایتخت کشور را مملو از بوی دود و باروت ساخته بود. هدف گروه های تروریستی از شلیک راکت، حملات انتحاری و ترورهای هدفمند با استفاده از ماین های مقناطیسی این است تا وانمود کنند که افغانستان نسبت به بیست یا سی سال پیش هیچ نوع تغییری نکرده و گویا پایه های نظام جدید افغانستان سست و ناتوان است. تروریستان تلاش دارند تا نیرو و توان دولت و نهادهای کشفی و امنیتی در تأمین امنیت را به چالش کشیده و جنگ و ناامنی را همچنان در سرخط اخبار رسانه ها قرار دهند. جالب است که حملات راکتی درست در زمان برگزاری مراسم خاصی صورت می گیرد. وقتی مراسم تحلیف رییس جمهورغنی و معاونان وی برگزار شد، توانایی دولت در برگزاری انتخابات و پیشبرد پروسه های بزرگ سیاسی به نمایش گذاشته شد؛ اما تروریستان برای سبوتاژ این مراسم و ناکام جلوه دادن دولت و نهادهای امنیتی در تأمین امینت مراسم بزرگ چندین موشک را بر شهر کابل و محوطه ارگ شلیک کردند تا اذهان عامه را منحرف کرده و موضوع ناامنی را بالا بکشند. روز گذشته هم که راکت های کور تروریستان بر کابل اصابت کرد، پارلمان افغانستان برای نامزد وزیران کابینه به شمول سرپرستان نهادهای امنیتی و دفاعی صندوق گذاشته بود و پروسۀ راهی دهی را آغاز کرد. تروریستان درست در همین موقع شهر کابل را آماج حملات راکتی قرار دادند تا توانایی نامزد وزرای نهادهای امنیتی و دفاعی در تأمین امنیت را به چالش بکشند و در نهایت آنان از فلتر پارلمان عبور نکنند. حالا صرف نظر از این که هدف تروریستان از حملات راکتی روز شنبه چه بوده است؛ نفس همین حمله نشان می دهد که خلاءهای امنیتی در شهر کابل وجود دارد. خلاءها و ضعف های امنیتی و استخباراتی در کابل سبب شده که تروریستان هر زمانی که بخواهند در شهر نفوذ کرده، اسلحه و مواد انفجاری جابجا کنند و در موقع نیاز به شهر حمله کنند. عبور دادن ۲۳ فیر مرمی راکت از کمربندهای امنیتی و رسیدن آن تا دورن شهر خود نشان می دهد که پوشش استخباراتی کابل ضعیف است و چتر امنیتی این شهر قابل اطمینان نیست. حملات راکتی روز گذشته آرامش روحی و روانی مردم را به شدت آسیب زد. این حملات نشان داد که شهروندان کابل دیگر در خانه های شان هم مصئون نیستند. راکت های که به گونۀ بی هدف شلیک می شود، ممکن است در هرجایی اصابت کند و جان افراد غیرنظامی، کودکان و زنان را بگیرد. از اینرو نیاز است جلو تکرار این گونه حملات گرفته شود. شهریان کابل به امنیت فزیکی و آرامش روانی نیاز دارند. نهادهای کشفی و امنیتی مسئولیت دارند تا امنیت و آرامش مردم را تأمین کنند.
خلاءها و ضعف هایی که سبب نفوذ تروریستان و جابجایی اسلحه و مواد انفجاری در پایتخت می شود، باید مرفوع شود. پوشش استخباراتی گسترش یافته و چتر امنیتی شهر کابل تقویت شود. نهادهای کشفی و امنیتی باید تمامی فعالیت های گروه های تروریستی را زیرنظر گرفته و یک قدم جلوتر آز آنها حرکت کنند. تروریستان باید پیش از رسیدن به هدف شناسایی و ازمیان برده شوند. تأمین امنیت کابل و مبارزه با شبکه های تروریستی در این شهر باید در اولویت دولت و نهادهای امنیتی قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید