روزنامه اصلاح

امنیت انتخابات، محور بحث نشست سرقوماندانی اعلی قوای مسلح

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح روز گذشته تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار گردید و روی اتخاذ تدابیر بهتر به منظور تامین امنیت انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی بحث و تبادل نظر کرد.

در این جلسه، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، تقویم انتخاباتی را به رهبری سکتور امنیتی و دفاعی تقدیم کردند و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی از تامین امنیت بهتر و حمایت کامل خویش در تمام مراحل پروسۀ انتخابات اطمینان دادند.

همچنان جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح فیصله کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همان گونه که امنیت انتخابات ولسی جرگه را تامین کردند، در تامین امنیت بهتر انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی از آغاز تا انجام در همکاری مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات کار نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید