روزنامه اصلاح

امضای تفاهمنامه‌ی اعمار یک مرکز آموزش‌های صحی در ولایت پکتیا

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه، روز گذشته، تفاهم‌نامه‌ای را با تاریه مکنوسن واتردال، رییس کمیته‌ی ناروی برای افغانستان، امضا کرد که بر اساس آن یک باب انستیتوت علوم صحی حوزوی در شهر گردیز ولایت پکتیا پایه گذاری می شود. با اعمار این انستیتوت، زمینه‌ی آموزش‌های بیشتر طبی برای باشندگان ولایت های غزنی، خوست، پکتیا و پکتیکا فراهم می‌شود.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه از کمک مالی کشور ناروی در راستای ایجاد این انستیتوت ابراز تشکری نموده گفت:« هدف از ایجاد این انستیتوت، افزایش کارمندان صحی در ولایت‌های یاد شده می‌باشد. کارمندان صحی به خصوص خانم‌ها در ولایت‌های جنوبی بسیار اندک می‌باشد و این ولایت‌ها نیاز جدی به کارمندان مسلکی طبی دارند.»

داکتر فیروز هم‌چنان علاوه نمود که در این انستیتوت کارمندان صحی به‌گونه‌ی مسلکی تربیه می‌شوند؛ افزایش کارمندان صحی در جهت بهبود عرضه خدمات صحی به خصوص کاهش مرگ و میر مادران و نوزدان خیلی مهم ها می‌باشد.

این انستیتوت با حمایت مالی کمیته‌ی ناروی برای افغانستان ساخته می شود که قرار است در آن ۱,۳۷۵,۰۰۰ دالر امریکایی هزینه شود. کار ساختمان این انستیتوت تا دو سال آینده به اتمام میرسد.

در چارچوب این کمک مالی، گذشته از کار ساختمان انستیتوت، ۳۰ تن فیزیوتراپیست، ۳۰ تن لابرانت و ۳۰ تن داروساز که ۴۰ درصد آن‌هارا خانم‌ها تشکیل می‌دهند از همین پول آموزش خواهند دید.

در همین حال آقای تاریه مکنوسن واتردال، رییس کمیته‌‎ی ناروی برای افغانستان ایجاد این انستیتوت را برای افزایش کارمندان صحی به خصوص قابله‌ها در این ولایت‌ها بسیار مهم دانسته تاکید کرد که کمیته‌ی ناروی همچنان به کمک های مالی و تخنیکی خود در بخش صحت در افغانستان متعهد است.

آقای واتردال در ادامه سخنانش گفت: نزدیک به چهل سال است که کمیته‌ی ناروی افغانستان را در بخش های مختلف همکاری کرده و از سال ۱۳۸۱ به این سو بخش صحت افغانستان را در آموزش قابله ها و نرس ها و فزیوتراپیست حمایت می‌کند.

در حال حاضر هشت انستیتوت علوم صحی حوزوی به همکاری وزارت صحت عامه در ولایت های بلخ ، کندز، هرات ، بدخشان ،کندهار، فراه، هلمند و ننگرهار فعالیت دارد که تا اکنون به صورت مجموعی در حدود ۳۴۰۰۰ نرس، قابله و دیگر کدرهای مسلکی طبی از این انستیتوت‌ها فارغ گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید