روزنامه اصلاح

افغان اعلانات

ریاست معارف شهر کابل غرض تدریس شاگردان لیسه جدید التأسیس وزیرآباد به یک باب تعمیر حد اقل ( ۲۰ ) باب اطاق و یا بیشتر از آن داشته باشد ضرورت دارد، یک بار دیگر به اطلاع رسانیده می شود اشخاصی که در ساخه مکتب مذکور واقع ناحیه دهم، همچو تعمیر داشته باشند و طور کرایه بدهند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی مدت (۲۱) روز به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف شهر کابل واقع سرای غزنی کارته چهار سپرده شرطنامه را ملاحظه نمایند.۲۴۰۷

***

ریاست معارف شهر کابل غرض تدریس شاگردان لیسه جدید التأسیس وزیر آباد به یک باب تعمیر که حد اقل (۱۹) باب اطاق و یا بیشتر از آن داشته باشد ضرورت دارد، یک بار دیگر به اطلاع رسانیده می شود اشخاصی که در ساحه مذکور واقع ناحیه دهم همچو تعمیر داشته باشند و طور کرایه بدهند درخواست های خویش را بعد از نشر اعلان الی مدت (۲۱) روز به مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست معارف شهر کابل واقع سرای غزنی کارته چهار سپرده شرطنامه را ملاحظه نمایند.۲۴۰۹

ممکن است شما دوست داشته باشید