روزنامه اصلاح

افغانستان به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب شد

وزارت امور خارجۀ کشور می‌گوید که افغانستان به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب شده است.
وزارت امور خارجه با نشر اعلامیه‌ای گفته که در نتیجۀ انتخاباتی که در حاشیۀ چهل و هفتمین نشست شورای وزرای امورخارجۀ سازمان همکاری اسلامی در شهر نیامی کشور نایجیر دایر گردید، افغانستان به نمایندگی ازگروپ آسیا توانست عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی را بدست بیاورد.
در اعلامیه آمده که وزارت امور خارجه، با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، انتخاب خانم اصیلا وردک را به نمایندگی از افغانستان بحیث کمیشنر کمیسیون حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی یک دست آورد در راستای تقویت ارزشهای حقوق بشری میداند.
اعلامیه افزوده که از میان کاندیدان گروپ آسیایی، کشورهای افغانستان، ترکیه و ایران به ترتیب، با اخذ بیشترین آراء موفق به کسب عضویت کمیسون متذکره، برای دورۀ ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۴ شدند.
گفتنی است که چهل و هفتمین نشست شورای وزیران خارجۀ سازمان همکاری اسلامی به تاریخ ۷ و ۸ قوس سال جاری در شهر نیامی کشور نایجیر برگردیده بود.
در این نشست، سازمان همکاری اسلامی حمایت خود از مردم و دولت افغانستان را اعلام کرده و از کشورهای اسلامی خواست که جنگ افغانستان را تحریم کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید