روزنامه اصلاح

کمیسیون حقوق بشر خواستار تقویت حضور زنان در صفوف پولیس شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تفاهمنامه‌ای به منظور ارتقای ظرفیت زنان ونظارت از تخطی های حقوق بشری درصفوف نیروهای امنیتی را با نهادهای امنیتی امضا کرد.ه است.

  داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون حقوق بشر، روز یکشنبه در نشستی زیرنام “کنفرانس ملی حقوق بشر و پولیس” در کابل گفت، توامندسازی زنان در صفوف پولیس توانمندسازی حاکمیت قانون در افغانستان است.

خانم سمر بیان داشت، به همین منظور کمیسیون حقوق بشر، تفاهمنامه آموزش زنان و نظارت از تخطی های حقوق بشری در صفوف پولیس را با نهادهای امنیتی امضا کرده است.

وی بیان داشت که هدف از امضای این تفاهمنامه، ارتقای ظرفیت زنان، مصئونیت کاری زنان، تقویت حضور خانم ها در صفوف پولیس ونظارت از تخطی های حقوق بشری در داخل و خارج ادارات امنیتی کشور می باشد.

خانم سمر، همچنان حضور زنان درصفوف نیروهای امنیتی به ویژه در صفوف پولیس را کمرنگ خوانده خواهان تقویت حضور خانم‌ها در این نهادها شد.

وی عدم اعتماد مردم نسبت به “مصئونیت خانم ها در صفوف پولیس” را دلیل اصلی حضور کمرنگ خانم‌ها در این ادارات خوانده از مسوولان نهادهای امنیتی کشور خواست که با ایجاد مصئونیت وتسهیلات لازم برای زنان در ادارات امنیتی کشور، اعتماد مردم به این ادارات را افزایش دهند.

وی تصریح کرد که ایجاد فضای مصئون برای زنان زمینه را برای حضور خانم ها در صفوف پولیس مساعد ساخته و بستر حاکمیت قانون را در کشورهر چه بیشتر فراهم خواهد ساخت.

رییس کمسیون حقوق بشر همچنان وجود فرهنگ معافیت از مجازات را از جمله چالش هایی خواند که خشونت را درکشور بقا بخشیده وحاکمیت قانون را با مشکل مواجه ساخته است.

وی از سران حکومت خواست که به این فرهنگ خاتمه بخشیده و زمینه تامین عدالت و تطبیق درست قانون را در کشور مساعد سازند.

از سوی دیگر اکرام الدین یاور، معین اداری وزارت داخله در نشست گفت، این وزارت برنامه های ویژه ای در راستای افزایش حضورخانم ها در صفوف پولیس و ارتقای ظرفیت زنان در این وزارت روی دست گرفته است. وی گفت که در سه سال گذشته دست کم ۵ هزار خانم در این وزارت جلب شده اند. آقای یاور بیان داشت که مساله ظرفیت سازی سربازان زن نیز در اولویت برنامه های این وزارت قرار دارد، طوری‌که در شش دور آموزش های میان مدت در سه سال گذشته صدها تن از این خانم ها با گذراندن دوره های آموزشی در ریاست های مختلف این وزارت توظیف شده اند. وی گفت که برای آخرین بار، سال گذشته بیش از ۱۶۰۰ تن از این سربازان زن، دوره آموزش شش ماهه را در کشور ترکیه سپری کرده اند که در ولایت های مختلف کشور مشغول ایفای وظیفه می باشند.

آقای یاور خاطر نشان ساخت که قرار است این وزارت در ماه جولای همین سال نیز بیش از ۳۵۰ تن از سربازان زن را جهت ارتقای ظرفیت در برنامه های میان مدت به خارج از کشور بفرستد.

ممکن است شما دوست داشته باشید