روزنامه اصلاح

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده ۴۳ قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد، قرارداد اعمار تعمیر صالون فرهنگی ولایت ارزگان با کود نمبر MOIC/W-19/NCB/1398 را به شرکت ساختمانی احسان حکیم دارای جواز نمبر D-33515 را به قیمت مجموعی مبلغ ۱۲,۴۹۴,۰۲۰٫۰۰ دوازده میلیون و چهار صدو نود و چهار هزار و بیست افغانی اعطا نمایند.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن را به معنیت ګرځندوی، مالی و اداری، آمریت تدارکات واقع سر زیر زمینی، جاده قانون اساسی وفق احکام ماده پنجاه قانون تدارکات ارائه نمایید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهند شد.