روزنامه اصلاح

اطلاعیه‌ی معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ

معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نظر دارد از ۱۲ اگست (۲۱ اسد ) روز بین المللی جوانان زیر شعار«مکان مصئون  برای جوانان» طی محافل ویژه‌ای در کابل و ولایات از طریق آدرس های خویش گرامی داشت بعمل آورد.

  معینیت امور جوانان از ادارات دولتی، سازمان ها، نهادهای مدنی، مجتمع های فرهنگی و سازمان های اجتماعی جوانان تقاضا دارد، به منظور گرامیداشت از این روز بین المللی جوانان و ارج گذاری به خواست های برحق جوانان کشور، در هماهنگی با معینیت امور جوانان و یا هم از آدرس های خودشان، با راه اندازی برنامه ها و کنفرانس های مطبوعاتی، پیام جوانان را به رهبری دولت افغانستان و شرکای بین المللی رسانیده مسؤولیت خویش را در قبال جوانان ادا نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید