روزنامه اصلاح

استاد دانش: آزادی بیان در مذاکرات صـلح باید تضمین گردد

روز ملی خبرنگار با حضور استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، تادامیچی یاماموتر نماینده‌ی خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان، خبرنگاران و رسانه گران کشور، نمایندگان سفارت ها و نهادهای بین المللی، نهادهای مدنی و رسانه ها، روز دوشنبه در مرکز رسانه های حکومت تجلیل شد.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه ها ضمن تبریک روز ملی خبرنگار به خبرنگاران و رسانه گران افغانستان از کابینه‌ی حکومت وحدت ملی به خاطر نامگذاری ۲۷ حوت به عنوان روز ملی خبرنگار در تقویم رسمی کشور قدردانی کرد.

استاد دانش در ضرورت تجلیل از روز خبرنگار گفت که خبرنگاران نماد آگاهی و دانایی و خرد جامعه هستند و باید از مقام و جایگاه آنان تجلیل شود.

وی با تأکید بر حمایت حکومت از آزادی بیان در کشور گفت که آزادی بیان ناشی از کرامت انسانی است و سانسور در حقیقت نفی عقلانیت، استقلال و کرامت انسان است. معاون رئیس جمهور افزودکه: اگر آزادی بیان و رسانه های آزاد وجود نداشته باشد، به این معنا است که آزادی های دیگر هم وجود ندارد. به گفته‌ی استاد دانش اگر آزادی بیان نباشد، انتخابات عادلانه و منصفانه و آزادی در رأی دادن و کاندیدا شدن هم وجود نخواهد داشت.

معاون رئیس جمهور بیان داشت که آزادی بیان نماد وجود دموکراسی و آزادی در جامعه است و نظام های خودکامه به هیچ صورت آزادی را بر نمی تابند و آن را مغایر اقتدار و حاکمیت خود می پندارند.

استاد دانش در خصوص تأثیر آزادی بیان بر حکومت داری خوب گفت که آزادی بیان بهترین راه برای اصلاحات و مبارزه با فساد مقامات حکومتی و عامل جلوگیری از سوء استفاده از قدرت است. وی افزود که آزادی بیان و توسل به استدلال در مقابل توسل به زور و تحمیل نظر قرار دارد. وی تصریح کرد که آزادی بیان باعث زندگی مسالمت آمیز اجتماعی و سانسور باعث بی اعتمادی و درگیری می گردد.

وی گفت «هر زمان که در کشور اختناق و استبداد حاکم بوده نه از پیشرفت خبری بوده و نه از صلح و نه از رشد فکری و فرهنگی و احترام به کرامت انسانی و حقوق بشری.» وی بیان داشت که «این چه فضیلتی است که همه صداها را خفه کنیم و فقط یک صدا داشته باشیم و مانند زمان طالبان هر صدا و رسانه دیگر را ضد دیانت و شریعت بپنداریم و به نام دین و یا به نام منافع ملی و یا هر نام و عنوان دیگر، مردم یک کشور همگی لب ها را بدوزند و در باره سرنوشت و محیط زندگی خود ابراز نظر نکنند.»

معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به صیانت و تقویت آزادی بیان و موضوع صلح با گروه طالبان، صلح را خواست تمام مردم افغانستان خواند و از پروسه ای که اکنون برای گفتگوهای صلح آغاز شده استقبال و از کشورها و دولت های متحد افغانستان که برای برقراری صلح در افغانستان تلاش می کند تشکری کرد. وی افزود که حفاظت از آزادی بیان تنها در سایه‌ی نظم سیاسی و حقوقی مبتنی بر قانون اساسی موجود امکان پذیر است. استاد دانش گفت که حکومت و مردم افغانستان طرفدار صلحی هستند که در چارچوب نظم موجود و قانون اساسی موجود شکل بگیرد.

معاون دوم رئیس جمهور همچنین تأکید ورزید که به همان اندازه که آزادی بیان مهم است، ابزار بیان نیز مهم است. استاد دانش عنصر آزادی بیان، رسانه و رسانه گران را سه عنصر به هم پیوسته و لازم الاحترام خواند. وی گفت که «احترام به خبرنگار احترام به آزادی بیان و احترام به آزادی بیان احترام به خبرنگار است.» به گفته استاد دانش خبرنگاران مبارزان راه آزادی هستند. استاد دانش افراط گرایی، تحجر و تعصب و تروریزم را دشمنان آزادی بیان و رسانه ها مبارزان خط مقدم خواند و گفت خبرنگاران به عنوان سنگرداران و مبارزان راه آزادی باید احترام گذاشته شوند.

وی افزود که خبرنگاران نیز باید وضعیت دشوار و مسؤولیت سنگین خود را درک کنند. استاد دانش با اشاره به مکلفیت های مسلکی و قانونی خبرنگاران و رسانه گران بیان داشت که در شرایطی مثل افغانستان خبرنگار مسؤولیت دارد که منافع ملی کشور را در نظر بگیرد و از آن جمله در تحکیم وحدت ملی مردم افغانستان نقش فعال خود را ایفا کند. وی بیان داشت که امروز با موجی از نفرت پراکنی های زبانی و قومی مواجه هستیم و مردم ما سخت نیاز به همگرایی و همدلی دارند، رسانه ها و خبرنگاران ما می توانند در این رابطه نقش بسیار مؤثر داشته باشند.

در این محفل، تادامیچی یاماموتو، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در سخنرانی خود از تصمیم حکومت افعانستان مبنی بر نامگذاری روز ملی خبرنگار ابراز خرسندی کرد و گفت: سازمان ملل متحد آماده است که همکاری خویش را در زمینه‌ی آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان افزایش بدهد.

نماینده‌ی سفارت انگلستان مقیم کابل، نیز به عنوان یکی از سخنرانان این محفل از نقش معاون دوم ریاست جمهوری در رابطه به آزادی بیان و خبرنگاران به نیکی یاد کرده گفت که نامگذاری این روز بنام خبرنگار پیام خوبی برای دموکراسی در افغانستان می باشد.

  فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز از تلاش های شخص معاون رئیس جمهور در رابطه به حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران ابراز قدردانی کرد و تأکید نمود که تلاش های استاد دانش در کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه ها و پشتیبانی همیشگی وی از این صنف بزرگ، همیشه قابل قدر است. وی گفت که حکومت در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات، صیانت از حقوق خبرنگاران و آزادی بیان تلاش های چشم گیری انجام داده است که آخرین نمونه‌ی آن تصویب روز ۲۷ حوت به عنوان روز ملی خبرنگاران است.

همچنین شفیقه حبیبی از فعالین رسانه ای نیز در زمینه‌ی آزادی بیان و روز ملی خبرنگار سخنرانی کرد. وی در بخشی از صحبت‌هایش از تلاش های همیشگی معاون رئیس جمهور در زمینه‌ی حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان قدردانی کرد. شفیقه حبیبی همچنین با انتقاد از گفتگوهای صلح گفت که موضوع آزادی بیان باید در صدر گفتگوهای صلح قرار داشته باشد و تأکید کرد که آزادی بیان و حقوق زنان قابل معامله نیست و ما هرگز به عقب برنخواهیم گشت.

در این محفل احمد قریشی رئیس اجرایی مرکز خبرنگاران افغانستان نیز آمارهای ثبت شده در سال ۱۳۹۷ را مبنی بر خشونت علیه خبرنگاران، با رسانه ها شریک کرد. برای نخستین بار ۲۷ حوت به عنوان روزملی خبرنگار در کابینه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسید. قابل ذکر است که این موضوع نخست در کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه ها به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری مطرح شد و بعد از تأیید این کمیته توسط وزیر اطلاعات و فرهنگ به کابینه ارائه شد که در نهایت مورد تصویب قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید