روزنامه اصلاح

از مردم افغانستان به وجـه احـسن نمایندگی شود

   افرادی که در ترکیب هیئت دولت افغانستان برای سفر به شهر دوحه‌ی کشور شاهی قطر و شرکت در گفتگوی بین الافغانی شامل اند، امروز  عازم قطر می شوند. این تعداد افراد که به دوصد وپنجاه تن می رسند، نمایندگان احزاب، شخصیت های سیاسی، بزرگان جهادی، خانواده های قربانیان، اعضای شورای عالی صلح، علمای دینی، اعضای شورای ملی، جامعه‌ی مدنی، زنان، جوانان، خبرنگاران، مقامات حکومتی، بزرگان و متنفذان اقوام را شامل می شود. این ترکیب بنا به آنچه که گفته شده بود یک هیئت فراگیر از همه‌ی جوانب باید تشکیل شود تا در گفتگویی زیر عنوان گفتگوی بین الافغانی شرکت کنند، از سوی شورای رهبری مصالحه، از میان فهرست های پیشنهاد شده گزینش شده و قرار است در نشستی که زیر همین عنوان عنقریب در شهر دوحه‌ی کشور شاهی قطر برگزار خواهد شد، شرکت نموده واز مردم افغانستان نمایندگی کنند.

    این هیئت روز گذشته با محمد اشرف غنی رییس جمهور،  داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه و حامد کرزی رییس جمهور پیشین و تعدادی از رهبران جهادی و بزرگان کشور در ارگ ریاست جمهوری دیدار داشتند ودر خصوص مسایلی که قرار است در نشست بین الافغانی در شهر دوحه‌ی کشور شاهی قطر از آدرس مردم افغانستان مطرح گردد و نیز مسایلی که در ارتباط به راه ها و شرایط رسیدن به صلح در افغانستان با جانب طالبان به بحث گرفته شود، صحبت های همه‌جانبه‌ای به عمل آمد. در این نشست رییس جمهور در خطاب به اعضای این هیئت گفت که به شایسته گی از مردم افغانستان در این نشست نماینده گی صورت بگیرد و خواسته های مردم  افغانستان به حسن وجه مطرح واز آن دفاع به عمل بیاید.

    به نظر میرسد ضروری ترین موضوع در این بین این باشد که این هیئت به نوعی عزت و بزرگی مردم ما را در نظر گرفته ودر نشستی که قرار است برگزار شود با وحدت نظر و عمل ظاهر شده، یک دسته‌گی و یکپارچه‌گی شهروندان کشور را در خصوص امیدها، آرزو ها و انتظارات از روند صلح، به نمایش گذاشته و از مردمی که در قلمروی تحت اداره‌ی دولت افغانستان زندگی میکنند و حامی اصلی دولت به حساب می آیند، به وجه احسن نمایندگی کنند. اعضای هیئت نباید کاری کنند که عزت و عظمت مردم افغانستان  زیر سوال برود ویا اینکه نباید به نوعی پراکندگی و تشتت در مباحثات و موضعگیری ها به مشاهده برسد.

  اعضای شامل در این هیئت نباید فراموش کنند که این هیئت به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان و همچنان از دولت مشروع و قانونی کشور در این نشست شرکت میکنند. ولو این که نظر به برخی ملاحظات خود را هیئت حکومت معرفی نکنند. آنان نمایندگان همه‌ی افغان ها در این نشست اند و نه نمایندگان جناح ها و جریانات سیاسی‌ای که به آن ها وابسته‌گی دارند. بناً لازم است تا آنان به نحوی منافع عمومی مردم افغانستان را در نظر بگیرند وبرای به دست آمدن منافع عمومی مردم افغانستان تلاش و تقلا کنند. اعضای هیئت مذاکره کننده باید منافع فردی وگروهی را کنار بگذارند و منافع و مصالح عمومی را مد نظر بگیرند و برای آن کوشش نمایند.

    ازین مهمتر این است که هیئت اعزامی؛ خواسته ها، امید ها، آرزو ها و انتظارات و همچنان نگرانی ها و دلهره های شهروندان افغانستان را در این نشست مطرح کند و ضرور است که از هیچ چیزی فروگذاشت نشود وآنچه که خطوط سرخ دولت ومردم افغانستان خوانده می شود به هیچ صورت نادیده گرفته نشده و قربانی صلح نشود. حفظ دستاورد های مردم افغانستان در بیش از یک ونیم دهه‌ی اخیر و نیز ارزش های مندرج در فصل سوم قانون اساسی که زیر عنوان حقوق شهروندان کشور تسجیل گردیده است، باید در این نشست مطرح گردیده وبه جوانب مختلف ذیدخل در این گفتگو ها تفهیم و قناعت داده شود که از دیدگاه مردم افغانستان، این مسایل غیر قابل بحث و غیر قابل تعدیل است.

     پیش ازین شورای رهبری مصالحه، حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان، حفظ دستاوردها و ارزشهای مردم افغانستان، حفظ قاعده بازی رقابتی در رسیدن به قدرت سیاسی در کشور در پوشش نظام انتخابات و نیز حفظ قانون اساسی و…، را به عنوان خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان در گفتگو های صلح تعریف نموده وتاکید به عمل آورده، موادی از قانون اساسی که قابل تعدیل است، بر بنیاد میکانیزمی که در خود قانون برای این کار پیش بینی شده باید عملی شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید