روزنامه اصلاح

از روز جهانی آب بزرگداشت شـد

از روزجهانی آب زیر شعار ( آب برای همه ) در وزارت انرژی و آب  تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب در محفلی که به این مناسبت برگزار شد، هدف از تجلیل روز جهانی آب را بررسی چالش ها و رسیدگی به راه های حل کمبود آب دانست و در کنار آن توجه به اهداف پایدار سازمان ملل متحد عنوان کرد .

وی افزود، تمرکز بیشتر این روز در رابطه به تطبیق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد  تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای تمام کشورهای جهان می باشد که مقصد اساسی آن اطمینان از دست‌رسی به آب مطمین و مدیریت پایدار آن برای همه‌ مردم جهان تا میعاد تعیین شده آن می‌باشد. دراین محفل حشمت الله غفوری معین آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری صحبت کرد و گفت که جمعیت افغانستان در سال ۲۰۳۰ به ۴۵ میلیون و در ۲۰۴۰ به بیش از ۵۰میلیون خواهد رسید که رشد اقتصاد، عواید فردی و رژیم غذایی از محصولات نباتی به محصولات گوشتی و لبنی تغییر و در این صورت مصرف آب بیشتر می شود و در افغانستان تا ۹۵ در صد آب در بخش زراعت به مصرف می رسد . پوهنوال انجنیر محمد سعید کاکر رییس پوهنتون پولی تخنیک کابل در این محفل گفت، آب یک عنصر مهم اقتصادی به افغانستان است که با افزایش نفوس در افغانستان نیازمندی آب دو برابر شده است . محمد ادریس ملیار معین پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست دلیل کمبود آب در افغانستان را افزایش نفوس و شهرنشینی عنوان کرد .

ممکن است شما دوست داشته باشید