روزنامه اصلاح

 ادامه‌ی حملات تروریستی بر مساجد و مراکز مذهبی نگران‌کننده است

  دو روز پیش در یک حمله‌ی تروریستی بر مسجدی در ناحیه‌ی نهم شهر کابل به شمول مولوی ریحان ملا امام مسجد، دو تن به شهادت رسیده و بیش از بیست تن از نماز گذاران دیگر زخمی شدند. گرچه مسئوولیت این رویداد را کدام شخص ویا گروهی به دوش نگرفته؛ اما در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در محکومیت این رویداد به نشر رسیده، تروریستان مسئوول این رویداد دانسته شده وگفته شده است که: تروریستان به ادامه‌ی جنایات شان بار دیگر با حمله بر خانه‌ی خدا (مسجد) مفتی و عالم جید دینی  مولوی سمیع الله ریحان که همواره مردم را به حقانیت راه خدا و اطاعت و بنده‌گی خداوند دعوت میکرد، شهید و جمعی از نماز گذاران را زخمی ساختند.

    این رویداد باعث آن گردیده که موجی از نگرانی شهروندان کشور را در بر بگیرد. اینکه ممکن است سلسله حملات بر مساجد ادامه یابد واز نماز گذاران قربانی بگیرد. زیرا این بار اول نیست که چنین حملاتی بر مساجد صورت میگیرد. در سال های اخیر بار ها اتفاق افتاده که تروریستان با انجام حمله های هراس افگنانه‌ی انتحاری و انفجاری بر مساجد و مراکز مذهبی از شهروندان کشور قربانی گرفته اند. شهر های هرات، کابل، لوگر، فاریاب و ننگرهار بیشترین میزان این نوع حمله ها را گواه بوده اند. تنها در چندین حمله بر مساجدی در شهر کابل و حملاتی بر مساجدی در شهر هرات در یکی دو سال اخیر بیش از یکصد تن شهید و صدها تن دیگر زخمی گردیده اند. 

    به خصوص که مساجد در شب و روز ماه مبارک رمضان شاهد حضور گسترده‌ی مومنان و مسلمانان نماز گذار می باشند که با احترام به ماه مبارک رمضان و نیز اغتنام از فرصتی که برای طاعت و عبادت در ماه خدا فراهم گردیده وبه تاسی از الگوی حسنه‌ی اسلامی و پیروی از سنت حسنه‌ی سلف صالح امت به صورت و سیعی به مساجد رو می آورند. مسلمانان در شب ها و روز های ماه مبارک رمضان علاوه بر ادای نماز های واجب یومیه، نماز های مستحبی و نفلی را نیز در مساجد ادا نموده و بعضاً در مساجد اعتکاف میکنند.

    ایجاب میکند که دو کار به صورت همزمان انجام یابد.

    یکی اینکه؛ در زمینه‌ی امنیت مطمئن مساجد تدابیر موثر ودر صورتی که لازم باشد ترتیبات خاصی از نوع ترتیباتی که برای تامین امنیت مساجد در سال های گذشته در شهر کابل اتخاذ گردیده بود روی دست گرفته شود و مساجد به حال خود رها نگردد. زیرا حالا مشخص شده که دشمنان این مرز بوم دارند جنگ را تا درون مساجد کشانیده و به هیچ وجه پروای حرمت مسجد و احترام خانه‌ی خدا را ندارند و برای رسیدن به اهدافی که در نظر دارند حملاتی را بر مساجد سازمان داده و علاوه بر قتل و جرح مومنان در حال عبادت خداوند، مساجد را ویران وکتب اسلامی وقرآن کریم را به اتش میکشند. در این زمینه از خود مردم محل میتوان کمک گرفت و مردم را در خصوص تامین امنیت مساجد دخیل ساخت وبه صورت موثری از توانایی های مردمی در زمینه‌ی تقویت امنیت مساجد مدد جست.

     آنچه که تا اکنون در خصوص اهداف تروریستان از انجام این نوع حملات گفته شده این بوده که آنان در صدد ابراز و جود، به نمایش گذاشتن توانایی نظامی، به رخ کشیدن قدرت کنشگری خویش و نیز ناتوان جلوه دادن حکومت و ایجاد فاصله میان مردم ودولت بوده وبا انجام این نوع حملات میخواهند قدرت چانه زنی خود در مذاکرات بالا ببرند؛ اما از کجا معلوم که این گونه حملات بخشی از توطیه‌ای نباشد که مومنان و مسلمانان را از مسجد دور کرده، مساجد را مهجور ساخته و چهره‌ی اسلام را مخدوش سازند.

     حمله بر مساجد وکشتار نماز گذاران میتواند بخشی از یک جنگ روانی میان شهروندان بوده باشد که در بیرون از کشور ویا در پستو خانه های سیاستگذاری کشور های حامی تروریستان طراحی شده وبه اجرا گذاشته می شود که حس امنیت وآسایش را از مردم ما بگیرد وبه آنان القا شود که اگر تسلیم خواسته های آنان نشوند، حتا در مساجد و در هنگام اجرای مراسم دینی و مذهبی خود امنیت وآسایش نمی داشته باشند و با انجام این حمله ها مردم را بیش از پیش دچار یک جنگ روانی حتا در قبال دینداری و انجام عبادات در مساجد کنند.

     دوم اینکه؛ عالمان دینی در محکومیت و بیان قبح عمل نا مشروع و ناجایز گروه های هراس افگنی که بر مساجد حمله میکنند و مومنان را در حال عبادت و بنده گی خداوند به شهادت می رسانند ویا زخمی می سازند، صدای خود را بلند کنند و مردم را متوجه این عمل نکبت بار تروریستان بسازند. سکوت عالمان دینی در این زمینه به هیچ صورت به مصلحت نیست ودر صورتی که آنان صدا بلند نکنند، تروریستان دامنه‌ی این نوع حملات را بیشتر ازین گسترش خواهند داد وبا انجام این گونه حملات از مردم مسلمان و بنده گان مومن خداوند قربانی خواهند گرفت.

     تروریستان و حامیان منطقوی و بین المللی شان طرح ها و توطیه های گوناگونی را برای مخدوش ساختن چهره‌ی اسلام به اجرا گذاشته اند وبا اجرا و انجام این طرح ها و توطیه ها می خواهند اسلام و مسلمانان را در افکار عمومی جهان بد نام وبی عزت نمایند. آنان در این راستا پیش ازین بدعت های زیادی را طرح وبه اجرا گذاشته و در ادامه‌ی روندی که از گذشته تا اکنون از سوی آنان در دست اجرا قرار داشته، طوری به پیش می روند که حرمت همه‌ی مقدسات  شکسته شده و احترام همه‌ی مقدسات مسلمانان زیر پا شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید