روزنامه اصلاح

ادامه‌ی تلاش‌ها برای مراقـبت و استحکام منار جام

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با غلام ناصر خاضع والی غور، در رابطه به تلاش های این وزارت به خاطر استحکام و حفاظت از منار جام صحبت کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیدار درحالی که انجنیر خیرالدین رامش رییس شهرسازی آن ولایت نیز حضورداشت، والی غور گفت که منار جام از جمله‌ی آبده‌های تاریخی مشهور کشور است که در سازمان میراث‌های فرهنگی جهانی نیز ثبت می باشد.

او افزود که دو سال قبل منار جام از سوی هیئت تخنیکی، بررسی شده بود و اکنون نیز ایجاب می کند تا به خاطراستحکام، حافظت و همچنان رفع نگرانی در زمینه‌ی تخریب منار جام ، یک هیئت تخنیکی متشکل از متخصصان ادارات مربوطه، یک باردیگر این منار را بررسی و سروی کنند. وی همچنان به خاطرتامین امنیت هرچه بهتر منار جام خواهان افزایش نیروهای امنیتی با امکانات بیشتر شد . والی غور از رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا به آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی آن ولایت توجه بیشتر شود . حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون نشست‌های که به خاطر استحکام و حفاظت از آبده‌های تاریخی به ویژه منار جام ولایت غور با هیئت یونسکو صورت گرفته است معلومات داد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خاطرنشان کرد که این وزارت به خاطر حفاظت و استحکام آبدات تاریخی به ویژه آبده‌های آسیب‌پذیر، توجه وتلاش های پیگیر دارد. منار جام ولایت غور در سال ۲۰۰۲ میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد« یونسکو» درفهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید