روزنامه اصلاح

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست : آب‎هـای زیـرزمینی در شهر کـابل به حدی آلـوده نیست که قـابل استفاده نـباشد

عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی، تهدید بزرگ است که خطرناکتر از جنگ بوده می‎تواند، زیرا آب مایۀ حیات است. اما متأسفانه امروز فیصدی زیادی از شهروندان ما از عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شاکی استند.

سروی که اخیراً از سوی وزارت انرژی و آب در کنفرانس ملی آب ارایه شده نشان می‎دهد که در حال حاضر چهل و دو درصد از شهروندان کابل به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند و باقی ۵۸ درصد دیگر به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. 

این در حالیست که امروز دو مرجع مصروف خدمات آبرسانی در شهر کابل است؛ تصدی آبرسانی زون کابل و شرکتهای خصوصی. سردار ولی ملک‎زی رییس آبرسانی زون کابل با اینکه ارقام ارایه شده را می‎پذیرد، می‎گوید: در حال حاضر یازده ناحیۀ شهرکابل تحت پوشش خدمات آبرسانی از سوی تصدی آبرسانی زون کابل قرار دارد که برای شصت و یکهزار باشنده در این نواحی آبرسانی می‎شود. در ساحات باقی مانده توسط شرکت های خصوصی خدمات آبرسانی صورت می‎گیرد.

در پهلوی آن به خاطر حل این معضل، تصدی آبرسانی زون کابل پلانهای را رویدست دارد که با تطبیق آن طی سال جاری ساحات زیادی از شهر کابل تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار خواهد گرفت. آقای ملکزی گفت: با تطبیق پروژۀ که کار آن در حال تکمیل شدن است در ساحه ده مرادخان برای نه هزار و پنجصد باشندۀ شهر کابل آبرسانی صورت می‎گیرد. همچنان در ساحات دیگر مانند: علی‎آباد حدود یکهزار و پنجصد خانواده و در قول آبچکان برای پنجصد خانواده خدمات آبرسانی صورت می‎گیرد. در عین حال پروژۀ دیگر که عملاً کار بالای آن جریان دارد در ساحه شاه شهید کابل است که به دو بخش کار صورت می‎گیرد. 

  انجنیر ملکزی افزود: علاوه بر این، کار پروژه‎های بزرگ توسط دونرها که حفر چاه‎های عمیق است جریان دارد که با اکمال آن در ساحات: شهرنو، وزیرآباد، قلعه فتح‎الله‎خان الی بلاک‎های تهیه مسکن تا دو سال دیگر برای هشت الی دوازده هزار خانواده خدمات آبرسانی ارایه می‎گردد.

با این همه پلانها و کارکردها مشکل در کجاست که مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی کامل ندارند و از این ناحیه شکایت دارند؟

رییس تصدی آبرسانی زون کابل مشکل را چنین بازگو کرده گفت: از آنجاییکه شهرکابل در محوطه کوه‎ها قرار دارد، هرگاه بارندگی نباشد، آبهای زیرزمینی تقویه نمی‎شود. یکی از دلایل کم آبی، نبود بارندگی‎ها در سالهای گذشته است. 

وی می گوید، از آنجاییکه خدمات آبرسانی خدمات زیربنایی است و زمانگیر می‎باشد، بناً پروگرام های طویل‎المدت رویدست است، مانند: بند شاه توت، که کار روی آن جریان دارد و بند شاه و عروس، کادر این بندها تصفیه خانه ساخته شود و ساحات زیاد تحت پوشش قرار گیرد.

وی افزود: افغانستان از لحاظ سیستم آبرسانی به شش زون تقسیم شده، زون مرکز(شهرکابل)، چاریکار، گردیز، پل علم، خوست و سایر ولایت همجوار را تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار می‎دهد.

با وجود این همه خدمات از سوی تصدی آبرسانی و شرکتهای خصوصی برای شهروندان امروز اکثر از باشنده‎های شهر کابل از آلوده بودن آبهای آشامیدنی با مشکل مواجه استند و آنرا منبع امراض گوناگون می‎دانند؛ اینکه استفاده از آبهای آلوده چه پیامدهای صحی دارد داکتر ظاهر رودوال متخصص امراض داخله می‎گوید: عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی سبب اسهالات و امراض جهاز هضمی می‎شود که این امراض منشأ پرازیت جاردیا، آمیب و کرمها می‎باشد، که می‎تواند امراض باکتریا خصوصاً محرقه و مرض اسهالات خونی را سبب شود.

به گفته وی، زمانیکه شخص مصاب به این امراض می‎شود، پروتین وجودش در سیستم دفاعی بدن به مصرف میرسد، از یکطرف وزن کم می‎شود. از سوی هم انتقال کلسیم به استخوان صورت نمی گیرد، چون پروتین سبب تقویت کلیه و استخوان می‎شود، بناً سبب قدکوتاهی می‎شود و فرد در اجتماع با مشکلاتی مواجه می‎گردد از کار و موقف خوب برخوردار نمی‎شود.

اولین چیزیکه تضمین کننده صحت و سلامتی انسانها است، استفاده از آب صحی آشامیدنی می‎باشد. اگر غذا با کیفیت هم باشد.

  داکتر رودوال می‎گوید: برای جلوگیری از آلوده شدن آبها و استفاده همیشگی از آب پاک و صحی، انداختن کلورین در چاه‎ها می‎تواند برای خانواده‎ها کمک کند، تا همیشه از آب پاک و صحی استفاده نمایند. چون استفاده از آب غیرصحی زمینه مبتلا شدن به امراض گوناگون را مساعد می‎سازد.

در این ارتباط اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ارقام ارایه شده را غیر مسؤولانه خوانده و این که آبهای شهرکابل آلوده و قابل آشامیدن نیست را رد می‎کند؛

انجنیر نیک محمد رییس نظارت اداره ملی حفاظت از محیط زیست با ابراز این مطلب می‎افزاید: آبهای کابل به اندازۀ آلوده نیست که قابل نوشیدن نباشد. آزمایش ‎هایی که اداره ملی حفاظت از محیط زیست و ریاست هایدرولوژی وزارت انرژی و آب انجام داده، تثبیت شده که آبهای زیرزمینی درشهر کابل به اندازه آلوده نیست که قابل نوشیدن نباشد. این آزمایش ها که در نواحی نهم، هفتم، دوم، ششم، پانزدهم، سیزدهم و دوازدهم در سال ۱۳۹۷منابع آبهای زیرزمینی و چاه‎ها را آزمایش کرده، مشکل جدی از لحاظ آلودگی دریافت نشده تا مانع استفاده شهروندان از آبهای زیرزمینی در شهر کابل گردد.

وی گفت: تنها باشندگان مناطقی که از آبهای سطحی استفاده می نمایند به مشکل آلوده بودن آب مواجه استند چون ما سیستم کانالیزاسیون شهری نداریم که متأسفانه در جریان ادوار به ساخت کانالیزاسیون در شهر کابل توجه جدی صورت نگرفته ، امروز در روی زمین با چالش فاضلاب یا آبهای الوده مواجه استیم، البته آبهای سطحی چون آب دریای کابل و کانال وزیرآباد آلوده است. دلیل آلوده شدن آبهای سطحی اینست که مردم از هر ساحه و کوچه ها چاه های جذبی حفر می نمایند و آبهای سطحی را آلوده می سازند . اما این آلوده گی به آن اندازه نیست که بتواند آبهای زیر زمین را آلوده بسازد.

انجنیر نیک محمد می گوید، امروزه در بسیاری از مناطق از سی تا صد متر چاه حفر شده، اما آلود گی از یک تا دو متر پاینتر نفوذ نکرد تا آبها راآلوده بسازد.

  امروزه در سطح شهر کابل خانواده های زیادی استند که از آب های معدنی برای استفاده و نوشیدن استفاده می نمایند؛ البته کسانیکه شرایط اقتصادی خوب دارند. مردم با آنکه از صحی بودن این آبها مطمین هم نیستند، اما به گفته استفاده کننده های این آبها مجبور استند به خاطر صحت شان استفاده نمایند.

سوال مطرح می شود که این آبها چک و  کنترول می شود یا نه، کدام اداره مسوولیت کنترول آبهای معدنی را عهده دار
می باشد؟

داکتر ظاهر رودوال می گوید: وزارت صحت عامه تا حد امکان همیشه برای مردم کلورین توزیع کرده و از طریق رسانه ها پیام هایی را به نشر رسانیده، همچنان آبها در لابراتوار های وزارت صحت عاهم چک و کنترول می شود، اما مقدار آبها که از طریق بازار آزاد به فروش می رسد از چک باز می ماند.

همچنان اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ازآغاز کار کنترول آبهای معدنی در شهر کابل به همکاری شاروالی کابل خبر داد.

آقای نیک محمد می گوید: ما به تازگی کار کنترول فابریکات تولید آبهای معدنی  را که در نواحی هفتم، ششم و سیزدهم در بین خانه ها و به گونه حود سراعمار و فعالیت دارند، در همکاری با شاروالی کابل سروی را آغاز کردیم تا امکانات و شیوه فعالیت آنان، چک شده و میزان آلودگی آب های معدنی مشخص شود. 

از سوی هم شاروالی کابل با آنکه حفر چاه های جذبی را در ساحات غیر پلانی سبب آلوده شدن آبها در شهر کابل می داند، از برنامه های این ریاست برای تنظیم مجدد زمین و انکشاف مجدد شهری خبر میدهد.

عبدالجلیل سلطانی سخنگوی شاروالی کابل می گوید: در گذشته تمام چاه های که برای ساختمان ها در شهر کابل حفر شده، چاه های جذبی بوده، خصوصاً در ساختمان های که در ساحات غیر پلانی به گونۀ خود سرانه یا غیر قانونی صورت گرفته بود . اما اداره شاروالی کابل از دو سال به اینسو برای هر ساختمانی که دیزان آنرا ویزه می کند در کنار اینکه ساحات سبز را در نظر می گیرد، در قسمت چاه غیر جذبی نیز توجه جدی دارد و برنامه های برای تنظیم مجدد زمین و انکشاف مجدد شهری رویدست است که در ساحات غیر پلانی در آینده به همکاری باشنده های محل تطبیق می گردد. تا این مشکل بیشتر افزایش پیدا نکند.

مهوش

ممکن است شما دوست داشته باشید