روزنامه اصلاح

اداره اترا: طی سال جاری ۵۱ آنتن مخابراتی درکشور تخریب شده است

افزایش ناامنی‌ها و تخریب روز افزون آنتن‌های مخابراتی در افغانستان نگرانی‌ها را در بخش سرمایه‌گذارای‌های مخابرات و انترنت درکشور به‌میان آورده‌است برعلاوه این که درجریان سال گذشته ۳۰۸ آنتن مخابراتی در سطح کشور به طور کل یا قسمی تخریب شده بود طی سال جاری ۵۱ آنتن مخابراتی در اثر جنگ و درگیری های اخیر در کشور نیز تخریب شده است.
نور ولی سعید شینواری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) طی صحبتی به خبرنگار روزنامه اصلاح گفت که درجریان سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درمجموع ۳۵۹ آنتن شرکت های مخابراتی در اثر جنگ ها و تهدیدات ازسوی مخالفان مسلح در کشور به طور کل یا قسمی تخریب شده است که ۱۵ تا ۱۷ میلیون دالر امریکایی در بخش سکتور مخابرات کشور زیان مالی وارد شده است.
وی تصریح کرد که از میان آن، ۵۱ آنتن مخابراتی طی سه ماه اول سال جاری در اثر ناامنی ها و جنگ های اخیر درکشور تخریب شده است.
موصوف ضمن نگرانی از افزایش ناامنی ها و تهدیدات می گوید که اکنون شبانه شرکت های مخابراتی در اکثریت از مناطق به دلیل تهدیدات ازسوی مخالفان مسلح خدمات مخابراتی را ارایه کرده نمی توانند که این کار مشکل جدی در بخش عرضه خدمات مخابراتی درکشور شمرده می شود.
به گفته وی، اکنون هر شبانه روز ‍۱۳۰۰ سایت مخابراتی به دلیل تهدیدات امنیتی درسطح کشور غیر فعال می باشند یعنی ۳۰ در صد سایت های مخابراتی با مشکل امنیتی و تحت تهدیدات درکشور قرار دارند.
اداره اترا یا تنظیم کننده خدماتی مخابراتی در افغانستان مشترکاً با ارگان های امنیتی و محلی کشور کار می کنند که میکانیزمی بخاطری تامین امنیت شبکه های مخابراتی در افغانستان ایجاد گردد تا از یک طرف آنتن های مخابراتی از تهدیدات امنیتی محفوظ باشند و از سوی دیگر خدمات مخابراتی برای مردم کشور افزایش پیدا کند.
همچنان وی گفت اکنون خدمات مخابراتی درکشور برای قابل قبول نیست چون مشکلات شیوع ویروس کرونا و افزایش ناامنی ها در کشور وجود دارد و این دو معضل باعث شده تا تاثیرات منفی بر عرضه خدمات مخابراتی درکشور بگذارد.
او علاوه کرد که همه ساله خدمات مخابراتی شرکت های مخابراتی در کشور ارزیابی می شوند آن عده از شرکت های مخابراتی که تخلف بکنند و خدمات مخابراتی بی کفیت را برای مردم عرضه نمایند آنها جریمه می شوند و قرار است که این برنامه طی سال جاری بخاطری ارزیابی خدمات مخابراتی در کشور نیز آغاز گردد تا شرکت های مخابراتی مجبور شوند که خدمات شان را با کفیت در کشور عرضه نمایند تا مورد قناعت مردم کشور باشد.
به اساس معلومات وی، در حال حاضر پنج شرکت مخابراتی و بیش از ۶۰ شرکت خدمات انترنتی درکشور فعالیت دارند که ۹۰ درصد کشور تحت پوشش قرار دهند.
وی در اخیر صحبتهایش از مردم می خواهد که در نگهداری و حفظ زیرساخت های مخابراتی همکاری کنند و نگذارند که این زیرساخت‌ها در حملات مسلحانه از بین برود.
ازسوی هم، ضیاء ضیا معاون سخنگوی وزارت امور داخله درمورد تامین امنیت آنتن های شرکت های مخابراتی در کشور گفت که در مجموع نیروهای پولیس ملی مکلفیت دارند تا زمینه آسایش و رفا را برای مردم تامین نمایند و به هیچ گروه و افرادی اجازه ندهند که دست به ویرانی ‌و دهشت بزنند.
او علاوه کرد که نیروهای امنیتی ودفاعی هموراه با در نظرداشت اصول و قواعد جنگی و آموزش دیده عملیات های ضد هراس افگنی شان را انجام می‌دهند تا به افراد ملکی وتاسیسات عام المنفعه آسیب نرسد ولی برعکس طالبان همیشه در تحرکات شان دست به تخریب و آتش زدن تاسیسات عام المنفعه زدند و بیشترین آسیب را این گروه به دارایی های عامه نیز رساندند.
صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید