روزنامه اصلاح

اداره‌ی لوی څارنوالی: در جریان یک سال به ۴۱۶۵۸ قضیه رسیدگی شده‌است

لوی څارنوال کشور روز گذشته گزارش اجراآت سال ۱۳۹۷ خورشیدی‌ این اداره را در برنامۀ” پاسخ‌دهی حکومت به ملت”، در حضور رییس جمهور، در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت ارائه کرد. څارنپوه محمدفرید حمیدی گفت که لوی څارنوالی در سال پار به ۴۱ هزا و ۶۵۸ قضیه رسیدگی کرده است واز مجموع این قضایا، ۲۱هزار و ۲۶۶ قضیۀ آن ملکی، ۱۴ هزار و ۱۳۹ قضیۀ عسکری، دو هزار و ۸۵۵ قضیۀ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، سه هزار و ۳۹۸ قضیۀ مواد مخدر و ۲۳۸ مورد دیگر آن را قضایای اختطاف تشکیل می دهد.

آقای حمیدی گفت که این اداره از سال ۱۳۹۵خورشیدی تا اکنون به ۵۷۴ قضیۀ اختطاف نیز رسیدگی کرده است و در پیوند به این قضایا یک هزار و ۳۳ تن بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفته اند.

لوی څارنوال کشور گفت که مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در سال ۱۳۹۷خورشیدی، ۸۵۰ قضیه را دریافت کرده واز مجموع این قضایا به ۱۱۰ قضیۀ آن رسیدگی شده و به محکمه محول گردیده است.

در سال گذشته همچنان به ۳ هزار و ۳۹۸ قضیۀ مواد مخدر رسیدگی شده ودر پیوند به این قضایا، ۲هزار و ۷۶۵ کیلوگرام هیرویین، ۶ هزار و ۷۷۸ کیلوگرام مورفین، ۱۶هزار و ۳۸۸ کیلوگرام تریاک، ۲۸۱هزار و ۸۲۲ کیلوگرام چرس، ۸۵ هزار و ۹۲۸کیلوگرام مواد کیمیاوی، ۸ هزار و ۹۴۱ لیتر مشروبات الکولی، ۱ هزار و ۲۸۷ لیتر تیزاب و یک میلیون و ۲۴ هزار تابلیت روان‌گردان(K) ضبط شده است.

لوی څارنوال افغانستان با تأکید بر آنکه مبارزه با فساد اداری و عرضۀ خدمات عدلی نیاز به اصلاحات و اقدامات داخلی نیز دارد گفت:”ریاست عمومی څارنوالی کنترول و مراقبت در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، یک‌هزار و ۳۳۰ بار گزمۀ سیار را انجام داده و نزدیک به ۲۰ تن از کارکنان لوی‌څارنوالی را که آلوده به فساد اداری بودند، شناسایی و بازداشت کرده است.”

لوی څارنوال کشور با اشاره به دست آوردها در راستای اصلاحات داخلی از ایجاد معاونت مبارزه با فساد اداری، ایجاد څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی زنان، ایجاد څارنوالی‌های منع خشونت علیه زن در ۳۴ ولایت، ایجاد آمریت‌های کاهش خشونت علیه زنان، ایجاد څارنوالی مبارزه با جرایم بین‌المللی، ایجاد څارنوالی بازپس‌گیری دارایی‌های عامه و افزایش حضور زنان در ادارات سارنوالی را از ۳ درصد به بیش از ۲۰ درصد، به عنوان برنامه‌های اصلاحی این اداره در یک سال گذشته برشمرد.

وی گفت فراهم‌ سازی زمینه‌های دست‌رسی مردم به عدالت، از اولویت‌های کاری دیگر لوی څارنوالی است و این اداره برای زمینه‌سازی دست‌رسی مردم به عدالت، څارنوالی‌های ۵۷ ولسوالی را در سراسر کشور فعال کرده و څارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور ایجاد گردیده است. وی افرود، در سال گذشته، لوی څارنوالی قضایای پنج وزیر فعلی و پیشین کابینه را تکمیل نموده و به محکمه خاص فرستاده و همچنان در پیوند به قضایای مختلف، ۱۶ جنرال و هفت معین پس از اکمال تحقیقات څارنوالی، از سوی محکمه، محکوم به مجازات شده اند.

لوی څارنوال کشور انتقال زندانیان افغان از کشورهای دیگر به افغانستان را بخشی دیگر از کارهای این اداره عنوان کرد وگفت:” لوی څارنوالی از سال ۱۳۹۳ خورشیدی تا اکنون، یک هزار و ۲۷۳ تن زندانی تبعۀ افغانستان را که در ایران زندانی بودند، به کشور منتقل کرده است.

به گفته وی ۵۰قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران نیز در سال گذشته مورد رسیده گی قرار گرفته واز اثر بررسی‌ها، دوتن در پیوند به ترور عبدالمنان ارغند “خبرنگار کابل نیوز” در کندهار، به اعدام محکوم شده اند ودر پیوند به قتل احمدشاه “کارکن بی بی سی” نیز سه تن محکوم به مجازات شده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید