روزنامه اصلاح

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی جایزه‌ی جهانی شورای روابط فرهنگی هندوستان را به‌دست آورد

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت، روز گذشته در شهر دهلی نو هندوستان، جایزه‌ی جهانی شورای روابط فرهنگی هندوستان ( ICCR) را بدست آورد. این جایزه در میان ده هزار فارغ افغان بشمول ١۶٣ کشورکه با استفاده از بورس های این شورا تحصیلات عالی خویش را ادامه داده اند، به آقای عبدالرحیمزی تفویض گردید. 

معین وزارت صنعت و تجارت در میان فارغین این بورسیه ها، نخستین شهروند افغانستان است که این جایزه را به دست آورده است. این جایزه از طرف سوشما سوارج، وزیر امور خارجه‌ی هندوستان به آقای عبدالرحیم‌زی داده شد .

جایزه متذکره به شخصی تفویض می گردد که بعد از اکمال تحصیلات عالی خویش، کارکردها و پیشرفت های موثری داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید