روزنامه اصلاح

آژانس باختر و خبرگزاری شینهوا تفاهمنامه‌ی همکاری امضا کردند

در حضورداشت فاضل سانچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، تفاهمنامه‌ی همکاری میان مسؤولان آژانس باختر و خبرگزاری شینهوا به امضا رسید.  

به گزارش آژانس باختر؛ به اساس این تفاهمنامه، آژانس خبری باختر و خبرگزاری شینهوای کشور چین، اطلاعات خبری را به طور رایگان تبادله میکنند.

  فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه به پیشینه‌ی روابط میان افغانستان و چین معلومات داد و درکنار آن که از همکاری های آن کشور درعرصه های مختلف به خصوص عرصه‌ی فرهنگی با افغانستان به نیکی یاد کرد، چین را همسایه‌ی قدرتمند و بزرگ افغانستان توصیف نمود .

سانچارکی، امضای این تفاهمنامه را در راستای تبادل اطلاعات خبری میان این دو خبرگزاری، گام ارزشمند در راستای همکاری های نزدیک رسانه‌یی دانست.  

سانچارکی از مسؤولان خبرگزاری شینهوا خواست تا زمینه‌ی فراهم ساختن فرصت های آموزشی و مسلکی را برای خبرنگاران آژانس باختر مساعد سازند.

رییس بخش آسیا و اقیانوسیه‌ی خبرگزاری شینهوا در رابطه به فعالیت های شینهوا معلومات داد و افزود که این خبرگزاری دربیشتراز۱۵۰ کشور جهان نماینده گی و خبرنگار دارد .

او امضای این تفاهمنامه را در راستای دریافت اطلاعات دقیق و موثق خبری از آژانس باختر و گسترش همکاری های نزدیک میان خبرگزاری شینهوا و آژانس باخترگام ارزشمند دانست.

همچنان وی در رابطه به فراهم ساختن فرصت های آموزشی برای خبرنگاران آژانس باختر درچین و سایرهمکاری های لازم وعده‌ی همکاری داد.

خلیل مینوی رییس آژانس باختر در رابطه به کار بخش های مختلف آژانس باخترمعلومات داد و گفت که این خبرگزاری در۳۳ ولایت کشور نماینده گی دارد و همه‌روزه رویدادهای داخلی و خارجی را به صورت دقیق انعکاس می‌دهد.

 وی امضای این تفاهمنامه را در گسترش و تحکیم روابط میان آژانس باخترو خبرگزاری شینهوا ارزشمند دانست  و ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این تفاهمنامه یک تحول بزرگ در راستای همکاری میان این دو خبرگزاری رونما شود .

ممکن است شما دوست داشته باشید