روزنامه اصلاح

آغاز کار رسیدگی بـه شـکایت‌های انتخاباتی حوزه‌ی کابل و ۱۲ولایـت دیـگر

روند رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ۱۳ ولایت به شمول کابل آغاز شده است.

یک عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید که رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در برخی از ولایت های که تعداد شکایت های شان زیاد است، در مهلت تعیین شده تمام نخواهد شد.

تعداد شکایت‌ها از کابل ۲۳۰۰، کندهار ۱۸۵۰، بامیان ۲۰، فاریاب ۵۵، تخار ۱۶۲، پروان ۸۹، کاپیسا ۱۲۱، لوگر ۳۶۰، وردک ۲۰۷، لغمان ۳۳۲، ننگرهار ۱۰۰۰، پکتیا ۱۰۱۱ و هلمند ۸۳۸ شکایت می‌باشد که پرونده های شان از دفتر مرکزی کمیسیون  به ولایت‌های مربوط شان فرستاده شده است تا مورد بررسی قرار گیرند.

تا هنوز معلوم نیست که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می تواند تا ۱۵ روز کاری به این شکایت ها رسیدگی کند یا خیر؟ اما اعضای این کمیسیون تاکید می‌ورزند که آمار متفاوت است و در برخی ولایات در زمان تعین شده کار تمام نخواهد شد.

محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید: “۱۵ روز کاری را در نظر می گیریم، بستگی به ولایت دارد که شکایت چقدر دارد. ولایت بامیان ۲۰ شکایت دارد، اما ولایت کابل ۲۳۰۰ ..”

اما نهادهای ناظر نگرانی دارند که با توجه به حجم شکایات، شاید رسید‌گی به آن زمان بیشتری را در بر بگیرد.

زبیر حبیب زاده سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید: “شاید چندین ماه طول بکشد تا (کمیسیون) به شکایت ها رسیدگی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید