روزنامه اصلاح

آغاز تحقیقات پولیس روی چگونگی حمله بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی

پولیس کابل در رابطه به چگونگی حمله بر خانۀ رییس کمیسیون شکایات انتخابات تحقیق را آغاز کرده است.

به گزارش آژانس باختر: حوالی ساعت یک شب ۱۵میزان، منزل عزیز آریایی رییس کمیسیون شکایت انتخاباتی در شهر کابل با بمب دستی هدف حمله قرار گرفت .

پولیس کابل تایید کرد که حد اقل دوبمب دستی به منزل آقای آریایی پرتاب شده که تلفاتی در پی نداشته، اما خسارات مالی را به بار آورده است.

معلوم نیست که این حمله از سوی چه کسانی صورت گرفته وعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی هم تا اکنون دراین خصوص ابراز نظر نکرده وکسی را متهم نساخته است .

نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که پولیس کابل تحقیق در خصوص چگونگی این روی داد را آغاز کرده، اما تا کنون موفق به گرفتاری عاملان این رویداد نشده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید