روزنامه اصلاح

آغاز برنامه‌ واکسیناسیونافراد آسیب پذیر در اولویت قرار داده شوند ویروس کرونا؛

برنامه واکسیناسیون شهروندان افغانستان در برابر ویروس کرونا روز گذشته آغاز گردید. قرار است ۵۰۰ هزار دوز واکسینی که دولت افغانستان از جمهوری هند دریافت کرده، به ۲۵۰ هزار شهروند کشور تزریق گردد. هرچند دولت افغانستان برنامه واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا را دیرتر آغاز کرده است، اما آغاز این برنامه بازهم گام بزرگی به جلو است و انتظار می رود این برنامه آغازی برای واکسیناسیون سرتاسری و ایجاد معافیت عمومی در برابر ویروس کرونا باشد.
دولت افغانستان اعلام کرده که در مرحله نخست پرسونل صحی و نیروهای امنیتی در برابر ویروس کرونا واکسین می شوند. زیرا پرسونل صحی به گونه مستقیم با بیماران در تماس اند و آسیب پذیری کارمندان سکتور صحت نسبت به گروه های دیگر بیشتر است. نیروهای امنیتی هم باهمدیگر در تماس مداوم اند و تمرینات نظامی، برنامه های آموزشی و عملیات های نظامی را به گونه گروهی و تیمی انجام می دهند. از اینرو نیاز است تا آنان از واکسین ویروس کرونا مستفید شوند. اما باید اولویت بندی شود که چه کسانی از میان نیروهای امنیتی و پرسونل صحی در مرحله نخست واکسین شوند تا یک بخش واکسین های دست داشته به افراد آسیب پذیر لایه های مختلف اجتماعی تزریق قردد. زیرا افغانستان در حال حاضر تنها ۵۰۰هزار دوز واکسین ضد کرونا را در اختیار دارد و تاهنوز روشن نیست که چه زمانی واکسین کافی در اختیار این کشور قرار می گیرد. از اینرو نیاز است تا برنامه واکسیناسیون به گونه درست و موثر مدیریت شود. کشورهای دیگر اکثرا برنامه های واکسیناسیون خود را از افراد آسیب پذیز آغاز کرده اند. افراد مسن، افراد دچار به بیماری های تنفسی و مریضی های صعب العلاج بیشتر از همه در معرض خطر ویروس کرونا قرار دارند. این افراد باید در اولویت دریافت واکسین کرونا قرار داده شوند تا در برابر این ویروس کشنده معافیت حاصل کنند. دولت افغانستان هم باید یک بخش اساسی دوزهای واکسین را به افراد آسیب پذیر جامعه تزریق کند. افراد جوان و صحتمند چه در صفوف نیروهای امنیتی و چه در میان پرسونل صحی که زیاد در معرض خطر قرار ندارند، در مرحله بعدی واکسین دریافت کنند. در کنار این،‌ یک بخش تلاش ها باید روی نظارت از برنامه واکسناسیون متمرکز شود. نهادهای ذیربط در دولت افغانستان، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان باید به گونه مستقیم از برنامه واکسیناسیون نظارت کنند. متاسفانه برنامه های قبلی برای رسیدگی به بیماران مبتلا به ویروس کرونا، خریداری تجهیزات به شفاخانه های اختصاصی و کمک های عاجل در زمان قرنطینه با فساد و حیف و میل همراه بوده است. با توجه به تجربه گذشته نیاز است تا شفافیت لازم در برنامه واکسیناسیون ایجاد گردد و از هرنوع فساد، استفاده جویی و خویش خوری جلوگیری به عمل آید. افزون بر این تلاش ها برای تهیه واکسین کافی برای شهروندان کشور باید ادامه یابد. ۵۰۰ هزار دوز واکسین که دولت افغانستان فعلاٌ در اختیار دارد به هیچ صورت کافی نیست و نمی تواند معافیت لازم در برابر ویروس کرونا در جامعه ایجاد کند. دولت افغانستان و وزارت صحت عامه باید تماس های خود را با کمک کنندگان بین المللی و سازمان های جهانی ای که قبلا در زمینه تهیه واکسین کرونا برای مردم افغانستان اعلام آمادگی کرده اند، جاری نگهدارد تا واکسین کافی در اختیار مردم قرار گیرد و میزان معافیت در برابر ویروس کرونا در کشور بالا برود.

ممکن است شما دوست داشته باشید